Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Χανίων

- Δείτε τα θέματα Τη Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί, στις 28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας epresence.gov.gr.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 28/12/2020 (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

1. Ορισμός Τακτικού και Αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής αδειών εγκατάστασης εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων του Ν.2734/99 για το έτος 2021 {Δήμαρχος}
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2020 {Αλόγλου}

3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών {Αλόγλου} 4. Έγκριση στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ έτους 2021 {Γιαννακάκης}

5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ 2021{Γιαννακάκης}

6. Αποζημίωση Αντιπροέδρου ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Γιαννακάκης} 7. Έγκριση παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας των μελετών ΓΠΣ Δήμου Χανίων βάσει του Π.Δ. 90/2018 {Χαζιράκης}

8. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 081454/ΟΤ966 της περιοχής «Νέα Χώρα» Δ. Χανίων { Χαζιράκης } 9. Προσκύρωση κοινοχρήστου χώρου στην ιδιοκτησία με κ.κ. 0222003 στο ΟΤ1287 της περιοχής «Πασακάκι-Χαρακιάς» Δ. Χανίων { Χαζιράκης } 10. Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 1401, ιδιοκτησία 0908075 σχεδίου πόλεως “Πασακάκι-Χαρακιάς” { Χαζιράκης }

11. Πληρωμή δικαστικών εξόδων (Ροβιθάκης) { Χαζιράκης } 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου με τίτλο ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΜΕΑ ΕΚΤΟΣ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 2019 {Ξανθουδάκης} 13. Έγκριση υψομετρικής μελέτης οδών στη περιοχή Χαλέπα {Ξανθουδάκης}

Τα σχόλια είναι κλειστά.