Συνεργασία Περιφέρεια Κρήτης και τοπικών φορέων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές

Συνεργασία Περιφέρεια Κρήτης και τοπικών φορέων για τη διαχείριση των απορριμμάτων στις παράκτιες περιοχές στο πλαίσιο του έργου CAPONLITTER

«Με τη συνεργασία όλων η Κρήτη μπορεί να αναδειχθεί σε πρότυπο περιβαλλοντικό νησί» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης, κατά την εισαγωγή του στα διαδικτυακά εργαστήρια του ευρωπαϊκού προγράμματος CAPonLITTER Interreg Europe.

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν τα δυο προγραμματισμένα workshop στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος CAPonLITTER Interreg Europe που στοχεύει στη βελτίωση των πολιτικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων που προκύπτουν από τον παράκτιο τουρισμό.

Σκοπός ήταν η ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και η διερεύνηση πιθανών προσεγγίσεων για τη μείωση της κατανάλωσης και τη βελτίωση της συλλογής των θαλάσσιων απορριμμάτων που προκύπτουν στις παράκτιες περιοχές.
Στα workshop συμμετείχαν ακόμη η συντονίστρια του έργου και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Ελένη Τζαγκαράκη, οι εξωτερικοί συνεργάτες, Βασίλης Ζησιμόπουλος, Μηχανικός, Μιχάλης Χαλκιαδάκης, Οικονομολόγος και ο Νικόλαος Χαλκιάς εκπρόσωπος της εταιρείας «Εξέλιξις», εκπρόσωποι Δήμων, οργανισμών που δραστηριοποιούνται με την αντιμετώπιση της ρύπανσης των παράκτιων περιοχών, η τοπική ομάδα ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς και η ομάδα έργου.
Στο πρώτο Workshop παρουσιάστηκαν οι απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες, σχετικά με το ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, για την δημιουργία και οργάνωση μιας παράκτιας κοινότητας με μηδενικά απόβλητα (zero-waste coastal community).

Ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να υποβάλουν καλές πρακτικές για την διαχείριση των απορριμμάτων, να προτείνουν λύσεις που θα οδηγήσουν στην μείωση τους και να αξιολογήσουν τυχόν προκλήσεις.
Επίσης παρουσιάστηκαν δυο Καλές Πρακτικές, “Costa Nostrum – SustainableBeaches” και “Smart GreenBins for Beaches”. Η online ψηφοφορία ανέδειξε καλύτερη Καλή Πρακτική την “Costa Nostrum – SustainableBeaches”.

Στο δεύτερο Workshop, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναδείξουν από κοινού την πιο σημαντική πρόκληση, προκειμένου να δημιουργήσουν μια νέα Καλή Πρακτική. Πιο σημαντική πρόκληση αναδείχθηκε η «Συμπεριφορά, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση». Η Καλή Πρακτική που διαμορφώθηκε «Υιοθέτησε μία παραλία», προβλέπει στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων σε μαθητές καθώς και στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών για τη συνέχιση της Καλής Πρακτικής. Επίσης, προτάθηκε η ενσωμάτωση ενός παιχνιδιού και η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διάχυση της Καλής Πρακτικής και εφαρμογή της.

Τα σχόλια είναι κλειστά.