Συντήρηση παιδικών χαρών και κατασκευή νεων στο Δήμο Ρεθύμνης

Στη «Συντήρηση Κοινόχρηστων Παιδικών Χαρών» προχωρά άμεσα ο Δήμος
Ρεθύμνης βάσει της σύμβασης που υπέγραψε σήμερα, (30/5/2019),με τον ανάδοχο
εργολάβο, για λογαριασμό του Δημάρχου Ρεθύμνης κ. Γιώργη Χ. Μαρινάκη, ο εκτελών
χρέη Δημάρχου την εβδομάδα που διανύουμε κος Μίνως Αλεφαντινός/ Αντιδήμαρχος
Δ.Ρ. Το έργο έχει προϋπολογισμό 233.000€, και κατά το μεγαλύτερο μέρος του
(178.000€) θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΤΑ. Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπονται:
 Η δημιουργία δύο νέων παιδικών χαρών στις Τοπικές Κοινότητες Ελεύθερνας
και Πρινέ.
 Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός οκτώ (8) υφισταμένων παιδικών χαρών,
ώστε να καταστούν λειτουργικές και ασφαλείς. Ειδικότερα, βελτιωτικές
παρεμβάσεις θα γίνουν στις παιδικές χαρές που υπάρχουν στη Σοχώρα, στην
Πλατεία Μικρασιατών, στην περιοχή του Μουσικού Γυμνασίου, στα
Καστελλάκια, στο Ρουσσοσπίτι, στο Χρωμοναστήρι, στου Γάλλου και στα
Φραντζεσκιανά Μετόχια.
Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παρούσα μελέτη συντάχθηκε με σκοπό την
κατασκευή υποδομών. Με άλλο έργο θα γίνει η προμήθεια των οργάνων, του δαπέδου
ασφαλείας και των φωτιστικών σωμάτων.
Επίσης, αξίζει να διευκρινιστεί ότι η κάθε παιδική χαρά αντιμετωπίστηκε με βάση
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μεγέθους της, της θέσης της, του προσανατολισμού της
και των πληθυσμιακών στοιχείων της περιοχής που στην οποία κατασκευάζεται.

Τα σχόλια είναι κλειστά.