Τα Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Πα.Γ.Ν.Η. θα γίνεται διαδικτυακά,

Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας μας για τη βελτίωση των
παροχών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες, κατόπιν αναβάθμισης των
πληροφοριακών μας συστημάτων, σας ενημερώνουμε ότι από την
Παρασκευή 09-12-2022 και στο εξής, το κλείσιμο των ραντεβού για
τα Πρωινά Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Πα.Γ.Ν.Η. θα γίνεται
διαδικτυακά, μέσα από την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και την
υπηρεσία e-Ραντεβού, κάνοντας χρήση των κωδικών Τaxisnet και
ΑΜΚΑ, ακολουθώντας τα πολύ απλά βήματα που σας δίνονται.

 Τα ραντεβού που θα κλείνονται, από τις αρχές κάθε μήνα, θα
αφορούν στον τρέχοντα και επόμενο μήνα και θα είναι νέα
ραντεβού.
 Οι επανεξετάσεις, θα κλείνονται από τους ίδιους τους
θεράποντες ιατρούς για διάστημα 2 (δύο) χρόνων, ανάλογα με το
χρόνο επανεξέτασης που κρίνουν οι ίδιοι.
 Δυνατότητα για τηλεφωνικές κρατήσεις, στο 2810-542107, θα
υπάρχει μόνο στις περιπτώσεις που αφορούν σε ειδικά ιατρεία

και μόνο με σχετική παραπομπή από το θεράποντα ιατρό, για
τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο.
 Θα υπάρχουν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών καθώς και στη
Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, Ψηφιακές
Ταμπλέτες, με καθοδήγηση από το αρμόδιο προσωπικό, για
όσους δεν μπορούν οι ίδιοι ή βρίσκονται στο Νοσοκομείο.

 Στα Απογευματινά ιατρεία η υπηρεσία e-Ραντεβού θα
ενεργοποιηθεί από Τετάρτη 01-02-2023, και για κρατήσεις
που θα αφορούν σε όλα, σχεδόν, τα διαθέσιμα ιατρεία.

Στόχος μας είναι η αποφυγή ταλαιπωρίας των ασθενών στο
Νοσοκομείο, οι οποίοι μέχρι σήμερα, για να κλείσουν ραντεβού,
ταλαιπωρούνται από τις μεγάλες τηλεφωνικές αναμονές, αλλά και από
συνωστισμό με φυσική παρουσία.
Δεν θα γίνεται πλέον κράτηση ραντεβού με φυσική παρουσία.

Τα σχόλια είναι κλειστά.