Τελευταίο ΔΣ του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης για το 2022

Με την ευκαιρία του τελευταίου για το 2022 Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, έχοντας ήδη συμπληρώσει 33 μήνες θητείας με την παρούσα σύνθεση, μπορούν να αποτυπωθούν τα κρίσιμα θέματα για την υποστήριξη των στόχων του ΟΑΚαε για την τοπική ανάπτυξη, συγκριτικά με την αντίστοιχη ανάλυση στις 25.6.2021 που άλλωστε είχε αναφορά στην έναρξή της.
Με την σημερινή SWOT ανάλυση, ως εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, προσδιορίζεται η θέση του Οργανισμού σε σχέση με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και καταγράφονται τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία όπως και οι απειλές και οι ευκαιρίες ως προς τους κυρίαρχους στόχους. Η αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού επηρεάζει την τοπική ανταγωνιστικότητα εξαιτίας της ποιότητας και του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών του στην διαχείριση των υδατικών πόρων, καθώς και στην υλοποίηση υποδομών αρμοδιότητάς του ή με προγραμματικές συμβάσεις.
Συγκριτικά με την SWOT ανάλυση στις 25.6.2021 μπορεί να διαπιστωθεί :
Α. Σχετικά με την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος
Ι. Μετριάζονται τα ισχυρά πλεονεκτήματα
α. Παραμένει το Θεσμικό πλαίσιο ως προς τις αρμοδιότητες και η παγκρήτια διάρθρωση, παρόλα αυτά η πρόσφατη τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού δεν αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που έχουν ανακύψει από την ίδρυση δια της συγχώνευσης του Οργανισμού το 2013, όταν την ίδια στιγμή ενισχύεται το θεσμικό πλαίσιο και ενδυναμώνονται αντίστοιχοι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
β. Υποβαθμίζεται το πλεονέκτημα της αποκτημένης εμπειρίας από τις υπηρεσίες και τα έργα που έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται, αφού συνεχίζεται η απομάκρυνση στελεχών λόγω συνταξιοδότησης χωρίς την απαιτούμενη αναπλήρωση σε όλα τα επίπεδα.
γ. Παραμένει και εμπλουτίζεται το μέγεθος δραστηριότητας διαχρονικά από την ίδρυση του ΟΑΚαε το 2014 κυρίως με την μεταφορά των αρμοδιοτήτων και των έργων της ΕΥΔΕ ΒΟΑΚ και ΕΥΔΕ Αποσελέμη για την ύδρευσης Ηρακλείου – Αγ Νικολάου, ενώ έχουν αποσπαστεί αρκετοί από τούς πρώτους εργαζόμενους.
ΙΙ. Αποκαθίστανται μέρος των αδύνατων σημείων
α. Αν και διευρύνεται η υποστελέχωση για την υλοποίηση νέων έργων και διαχείρισης των υδατικών πόρων, έχουν εγκριθεί κάποιες θέσεις μέσω ΑΣΕΠ που σίγουρα δεν επαρκούν.
β. Αν και παραμένει αναξιοποίητη η σύμβαση του Υβριδικού Σταθμού παραγωγής ενέργειας στο φράγμα Ποταμών 80MW όπως και όλων των έργων ΑΠΕ, όμως προχωρά η προσπάθεια αποκατάστασης του Φράγματος Βαλσαμιώτη καθώς έχει παραληφθεί η τεχνική έκθεση μετά από τις γεωτρήσεις εισπίεσης για ολοκλήρωση της μελέτης ώστε να ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου, ενώ ξεκινάει άμεσα το έργο Πετρές – Γεωργιούπολη το πρώτο που μελέτησε η Δνση Συγκοινωνιακών του νέου ΟΑΚαε στην αρχή της θητείας μου ως Δνων Σύμβουλος όπως και άλλα έργα.
γ. Επιλύθηκαν σημαντικές εκκρεμότητες από την παρελθούσα διοίκηση όπως κυρίως η νομοθετική ρύθμιση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών για την απαλλαγή φορολόγησης της επιχορήγησης ληξιπρόθεσμων οφειλών ενώ επιλύθηκαν και αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά τα ευρημάτων προγενέστερου ελέγχου του Γ.Λ.Κ. που έθεσε σε δοκιμασία τον Οργανισμό.

Β. Σχετικά με την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος
ΙΙΙ Παρουσιάζονται δυναμικότερα αναπτυξιακές ευκαιρίες
α. Ενισχύθηκε η επικοινωνία και συνεργασία με το εποπτεύον Υπουργείο Υποδομών και τον αρμόδιο Υφυπουργό Γιώργο Καραγιάννη, αν και υποχώρησε η αυτοτέλεια του Οργανισμού με την μεταφορά του Τεχνικού Συμβουλίου στο Υπουργείο όπως όλων των εποπτευόμενων φορέων, ενώ παράλληλα εδραιώνεται περαιτέρω η συνεργασία τόσο με την Περιφέρεια Κρήτης όσο και με την Π.Ε.Δ. Κρήτης που άλλωστε είναι μέτοχοι και εκπροσωπούνται στο ΔΣ.
β. Παραμένουν ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες ένταξης για χρηματοδότηση όπως του Ταμείου Ανάκαμψης μετά και την συνάντηση με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό, όσο και των επερχόμενων χρηματοδοτήσεων του ΕΣΠΑ 23-27 των τομεακών επιχειρησιακών προγραμμάτων ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΠΑΑ και του ΕΠ Κρήτης με χαρακτηριστική την πρόσφατη διάθεση πρόσθετων ενισχύσεων 2,5 εκ € για άμεση προκήρυξη στην αρχή του 2023 στην περιοχή παρέμβασης του LEADER στα Χανιά.
γ. Αναδύονται και μένει να αξιοποιηθούν σημαντικές ευκαιρίες, συνδυαστικά με τις μεγάλες υποδομές που υλοποιούνται στην Κρήτη όπως ο ΒΟΑΚ από την Κίσαμο μέχρι την Σητεία, μεγάλα υδραυλικά έργα, η διπλή ηλεκτρική διασύνδεση και τα συνακόλουθα έργα ΑΠΕ, έργα πράσινης μετάβασης για την αντιμετώπιση και την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής καθώς και έργα Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Ψηφιακού Μετασχηματισμού,.

ΙV Υποχώρησαν σημαντικά οι απειλές
α. Αν και αξιοποιείται ο Ν.4674/20 για την πρόσληψης επιβλεπόντων Διπλ Μηχανικών με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς ΟΤΑ όπως η ΔΑΙΔΑΛΟΣ ενδέχεται να αξιοποιηθεί και για τον Οργανισμό στα αναπτυξιακά έργα που καλείται να υλοποιήσει.
β. Αντιμετωπίστηκαν δίκαια και αποτελεσματικά οι άμεσες επιπτώσεις προγενέστερου ελέγχου του ΓΛΚ.
γ. Αναζητείται η ρύθμιση ώστε να αντιμετωπιστεί η συμμετοχή κατά 5% των συνεταιρισμών στο μετοχικό κεφάλαιο πού ενδεχόμενα είναι υπό εκκαθάριση.
Συμπερασματικά ο Οργανισμός διατηρεί τα θεσμικά του πλεονεκτήματα χωρίς να πετύχει να εκσυγχρονίζεται δυναμικά ενώ έχει επιλύσει ιδιότυπα τις λειτουργικές του εκκρεμότητες χωρίς να έχει πετύχει να αναβαθμιστεί τόσο όσο επιβάλλουν οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της Κρήτης.
Για τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Λευτέρης Κοπάσης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός MSc

Τα σχόλια είναι κλειστά.