Τη σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου υπέγραψε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Τη σύμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου υπέγραψε ο Δήμαρχος Ρεθύμνης

Τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 6 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ»
υπέγραψε χθες (Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022) ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Χ.
Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο, στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, στο
Δελφίνι.

Πρόκειται για έργο αρχικού Προϋπολογισμού 434.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται
από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του ΕΠ
«Κρήτη 2014 – 2020» (Άξονας Προτεραιότητας: Βιώσιμη Ανάπτυξη με αναβάθμιση
του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην
Κρήτη»).¨

Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα θα εκτελεστούν οικοδομικές και
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.
Ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου, είναι οι δεκαπέντε (15) μήνες από την
υπογραφή της σύμβασης και οι προγραμματισμένες εργασίες θα εκτελούνται εντός
σχολικών αργιών.

Αξίζει να επισημανθεί πως οι παρεμβάσεις στο 6 ο Δημοτικό Σχολείο εντάσσονται στο
σύνολο των έργων που εκτελεί ο Δήμος Ρεθύμνης με σταθερό προσανατολισμό την
προστασία του Περιβάλλοντος και τον εκσυγχρονισμό βασικών δομών του Ρεθύμνου.

Τα σχόλια είναι κλειστά.