Τιμωρίες ποδοσφαιριστών Α΄και Β΄Κατηγορίας Ρεθύμνου

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών.
Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 15-1-2019, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών.

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 15-1-2019, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
(15Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΜΑΝΟΥΣΕΛΗ ΙΩΣΗΦ του σωματείου ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ με αριθ. Δελ. 1306692  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 2 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για απώθηση αντιπάλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης} – στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΑΣΗ ΓΩΝΙΑΣ
– ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ της 13-1-2019.
2) Στον ποδ/στή POLUDOROU POLYDOROS του σωματείου ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ με αριθ. Δελ. 1477645 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού Δύο (2) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «20 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (δ) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την  παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για υβριστική συμπεριφορά λόγω σε αντίπαλο παίκτη}.– στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΦΛΟΓΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ – ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ της 13-1-2019.

Τα σχόλια είναι κλειστά.