Τιμωρίες ποδοσφαιριστών Α΄Κατηγορίας Ρεθύμνου

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 8-3-2019, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές

ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (22 Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΗ του σωματείου ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ με αριθ. Δελ. 503456  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα
{Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνο παιχνίδι)}. – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΕ ΑΤΣΙΠ-ΠΡΙΝΕ – ΑΟ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ της 2-3-2019.

 

ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΑΝΑΒΟΛΗΣ (20 ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
2) Στον ποδ/στή ΚΑΤΣΑΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟ του σωματείου ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με αριθ. Δελ. 1128116 ΕΠΙΒΑΛΕΙ:
Α) Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10  ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνο παιχνίδι)}.
Β) Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. 1 περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα. {ΔΙΟΤΙ: Μετά την επίδειξη της κόκκινης κάρτας – αποβολή, επέδειξε λεκτική ανάρμοστη διαγωγή προς τον Διαιτητή}. Κατ’ εφαρμογή δε του άρθρου 10 παργ. (3) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του
Πειθαρχικού Κώδικα
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ:
Συνολική Συγχωνευτική ποινή Δύο (2) (1+1) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «20 ΕΥΡΩ» – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΑΛΩΣ ΜΕΛΙΔΟΝΙΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ της 6-3-2019.

Τα σχόλια είναι κλειστά.