«Το Ε.ΣΥ.Δ. στην Κρήτη» με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης

Το Εθνικό Σύστημα διαπίστευσης οργανώνει ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα την Διαπίστευση σε τρεις τομείς δραστηριότητας : την πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση, τον ξενοδοχειακό κλάδο και, τέλος, τις υπηρεσίες Υγείας.
Η ημερίδα, με την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 Μαρτίου και ώρα 11.30 στο ξενοδοχείο Ατλαντίς όπου θα γίνει συνάντηση με τους επαγγελματικούς φορείς του νησιού. Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το παρακάτω:
1η Θεματική: “Η διαπίστευση στον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση, ως μέσο εξασφάλισης της ποιότητας και της προώθησης των εξαγωγών”

2η Θεματική: «Η Διαπίστευση στον ξενοδοχειακό κλάδο : Ιατρικός Τουρισμός, Πράσινα Ξενοδοχεία και ανάδειξη ποιότητας. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Τούρισμου και ο έλεγχος ποιότητας των ξενοδοχειακών υπηρεσιών»

3η Θεματική : «Ο ρόλος του Ε.ΣΥ.Δ. στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ως ασφαλιστική δικλείδα ποιότητας. Η διαπίστευση των εργαστηριακών εξετάσεων και η πιστοποίηση των συστημάτων διαχείρισης στην Υγεία»

Τα σχόλια είναι κλειστά.