Το ΙΤΕ μέλος παγκόσμιου δικτύου ανάδειξης χαρισματικών ατόμων

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Πανεπιστημίου του Regensburg (Γερμανία), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Global Talent Mentoring Hub (GTMH). Το GTMH είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας παρέχεται καθοδήγηση, με επίκεντρο την αριστεία στις θετικές επιστήμες – STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine).

Το GTMH θα παρέχει μακροχρόνια, online δωρεάν καθοδήγηση, για μια επίλεκτη ομάδα εξαιρετικών νέων ταλέντων σε τεχνολογίες STEMM, από όλο τον κόσμο. Οι συμμετέχοντες νέοι θα πρέπει να φοιτούν στο Λύκειο κατά την έναρξη της καθοδήγησης, να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, να παρουσιάζουν στοιχεία βαθιάς γνώσης ή / και εξωσχολικά επιτεύγματα σε έναν τομέα STEMM (π.χ. να έχουν βραβευθεί σε κάποιον αξιόλογο διαγωνισμό) και να επιδεικνύουν εγγενές ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε αυτόν τον τομέα. Η καθοδήγηση θα ξεκινήσει στα τέλη του 2020 από το Λύκειο και θα συνεχιστεί με την ολοκλήρωση των πανεπιστημιακών σπουδών (π.χ. διδακτορικού διπλώματος) ή με άλλα επιτεύγματα (π.χ. υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας, δημιουργία κάποιου επιτυχημένου προϊόντος ή μεθόδου). Οι μαθητές που θα επιλεγούν θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν το ταλέντο τους υπό την καθοδήγηση κορυφαίων επιστημόνων, να συμμετέχουν σε ένα δίκτυο μιας παγκόσμιας κοινότητας ταλέντων και επιστημόνων STEMM, και να συνεργαστούν μαζί τους σε διεπιστημονικά έργα.

Οι μέντορες θα είναι επιστήμονες παγκόσμιας κλάσης, τεχνολόγοι, μηχανικοί, μαθηματικοί, ιατρικοί ερευνητές που παρουσιάζουν εξαιρετικά προηγμένο έργο σε κάποιο τομέα STEMM στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία. Επίσης θα δεσμευτούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως μέντορες, επενδύοντας χρόνο, 30 περίπου λεπτά, σε εβδομαδιαία βάση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχουν την ευκαιρία διεθνούς δικτύωσης και αλληλεπίδρασης με κορυφαίους επιστήμονες STEMM σε όλο τον κόσμο καθώς και τη δυνατότητα συνεργασίας σε επιστημονικές έρευνες σχετικά με την αποτελεσματικότητα της καθοδήγησης. Θα μπορέσουν επίσης να επιτύχουν ευρύτερο αντίκτυπο στην κοινωνία, μέσω της εξατομικευμένης καθοδήγησης σε νέους ανθρώπους. Οι μέντορες θα εκπαιδεύονται στην αποτελεσματική καθοδήγηση και θα πιστοποιούνται ως εθελοντές.

Η πλατφόρμα αναπτύσσεται από μια ομάδα ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Regensburg, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Heidrun Stoeger. Χρηματοδοτείται πλήρως από το αναγνωρισμένο από την UNESCO για τις διακεκριμένες ακαδημαϊκές του επιδόσεις Ίδρυμα Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum (Ντουμπάι), και αποτελεί μέρος της ευρύτερης προσπάθειάς του για την προετοιμασία του Παγκόσμιου Κέντρου Χαρισματικών Ατόμων (World Giftedness Center). Από το ΙΤΕ συμμετέχει η Ομάδα Κοινωνικο-εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών, με επικεφαλής τη Δ/ντρια Ερευνών Δρ. Κατερίνα Παπαδάκη.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος:
Υποψήφιοι Μέντορες: https://www.globaltalentmentoring.org/mentor/
Υποψήφιοι Μαθητές: Επικοινωνία με το ΙΤΕ

Πληροφορίες:
Ανδρουλάκης Γιώργος
Ειδικός τεχνικός επιστήμονας
Κοινωνικο-Εκπαιδευτική Έρευνα & Αξιολόγηση
Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών
Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
Τηλ: 2810 391836
e-mail: giorgos@iacm.forth.gr

Τα σχόλια είναι κλειστά.