Το “Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ” αντίθετο στις 736 γιγάντιες ανεμογεννήτριες

Το “Συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των ΒΑΠΕ” αντίθετο στις 736 γιγάντιες ανεμογεννήτριες

Εξήντα τρεις (63) αιολικοί σταθμοί με 736 γιγάντιες ανεμογεννήτριες ύψους έως και 175 μέτρα στην Κρήτη.

225 γιγάντιες ανεμογεννήτριες στις πιο ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές του Ρεθύμνου !
Ένα πολύ μεγάλο δώρο έγινε από τη ΡΑΕ σε δυο μεγάλες αιολικές εταιρείες στην Κρήτη που σοκάρει όχι μόνο με το πλήθος και τα ύψη των ανεμογεννητριών αλλά και με το θράσος της σκανδαλώδους ρύθμισης προς όφελος των εταιρειών.

Ρύθμιση που βασίστηκε σε τροπολογία της κυβέρνησης που προστέθηκε σε άσχετο νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, έλαβαν βεβαιώσεις παραγωγού Ειδικών Έργων στην Κρήτη η μεν ΣΑΡΡΑΣ για 38 αιολικούς σταθμούς με 445 ανεμογεννήτριες, η δε ΤΕΡΝΑ για 25 αιολικούς σταθμούς με 291 ανεμογεννήτριες.
Εξήντα τρεις (63) αιολικούς σταθμούς συνολικής ισχύος 1.896 MW με 736 γιγάντιες ανεμογεννήτριες ύψους έως και 175 μέτρα σχεδιάζουν οι δυο εταιρείες να εγκαταστήσουν στην Κρήτη.

Όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, έλαβαν βεβαιώσεις παραγωγού Ειδικών Έργων 12 αιολικοί σταθμοί της ΣΑΡΡΑΣ με 145 ανεμογεννήτριες και 7 αιολικοί σταθμοί της ΤΕΡΝΑ με 80 ανεμογεννήτριες.

Συνολικά 225 γιγάντιες ανεμογεννήτριες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στις πιο ευαίσθητες και προστατευόμενες περιοχές: Εκατέρωθεν του φαραγγιού του Κουρταλιώτη, στην είσοδο του Πρασσανού φαραγγιού (στον Βρύσσινα και Μαρουλά), πάνω από την λίμνη Φράγματος Ποταμών, σε όλη την κορυφογραμμή του Κέδρου, στον Ψηλορείτη, σε απόσταση αναπνοής από την Ιερά Μονή Αρκαδίου …

Αυτές οι βεβαιώσεις παραγωγού Ειδικού Έργου εκδόθηκαν σε αντικατάσταση των αδειών παραγωγής που είχαν δοθεί στις δυο εταιρείες το 2011 με την υποχρέωση εκ μέρους τους να κατασκευάσουν ενεργειακές διασυνδέσεις για την μεταφορά του ρεύματος.

Οι εταιρείες αυτές κατέθεσαν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων που περιελάμβαναν ενεργειακές διασυνδέσεις, που διαβιβάστηκαν στην Περιφέρεια Κρήτης για γνωμοδότηση το 2015. Στη συνέχεια όμως ζήτησαν από την Περιφέρεια να αναβάλει τη γνωμοδότηση της με αιτιολογία την πρόθεση τους να επανασχεδιάσουν τα έργα.

Μετά από την παρέλευση μιας πενταετίας αδράνειας θα έπρεπε να έχουν ανακληθεί οι άδειες παραγωγής καθώς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κάθε άδεια “Σε περίπτωση αδυναμίας υλοποίησης του έργου της ανεξάρτητης διασύνδεσης, η άδεια παραγωγής ανακαλείται».

Όμως, αντί για ανάκληση των αδειών, η ΡΑΕ τους χορήγησε βεβαιώσεις παραγωγού Ειδικού Έργου για κάθε αιολικό σταθμό, αξιοποιώντας φωτογραφική τροπολογία (άρθρο 100 στον ν. 4821/2021) σύμφωνα με την οποία: Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που διαθέτουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που εκδόθηκε προ της 1ης Ιανουαρίου 2016, τα οποία αποτελούν τμήμα ενός ενιαίου έργου το οποίο αναπτύσσεται σε νησί ή σε σύμπλεγμα νησιών με πρόβλεψη υλοποίησης ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης στο Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας… δύναται να υλοποιηθούν χωρίς την υποχρέωση κατασκευής της εν λόγω ανεξάρτητης υποθαλάσσιας διασύνδεσης, για τις περιπτώσεις που οι φάσεις διασύνδεσης του νησιού ή των νησιών όπου εγκαθίστανται τα έργα με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας έχουν ολοκληρωθεί ή προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2024…»

Οι Βεβαιώσεις Ειδικού ’Εργου που έδωσε η ΡΑΕ στις πιο πάνω εταιρείες δόθηκε για έργα που ούτε κατά διάνοια μπορούν να χαρακτηρισθούν “Ειδικά” καθώς δεν διαθέτουν κανένα από τα χαρακτηριστικά που θα τα κατέτασσαν σε αυτή την κατηγορία. Οι διάσπαρτοι σε όλη την Κρήτη αιολικοί σταθμοί δεν αποτελούν ενιαίο έργο “με εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται σε κοντινές αποστάσεις και αξιοποιούν κατά το δυνατόν κοινές υποδομές οδοποιίας και ηλεκτρικής διασύνδεσης, αποτελώντας ουσιαστικά ένα ενιαίο έργο”, όπως προβλέπεται.

Με αφορμή αυτή την σκανδαλώδη ρύθμιση αναδύεται το θέμα των εκτάσεων γης που όπως φαίνεται θα καταλαμβάνουν πλέον εσαεί οι εταιρείες με τις διαδοχικές ανανεώσεις αδειών. Με τις νέες βεβαιώσεις παραγωγού Ειδικού Έργου που χορήγησε η ΡΑΕ στις δυο εταιρείες ο χρόνος της παλιάς άδειας που έληγε το 2026 έπαψε να τρέχει καθώς η νέα άδεια λήγει το 2036 με δικαίωμα παράτασης φυσικά άλλα 25 χρόνια, αν δεν υπάρξουν και άλλα μαγειρέματα με νέες άδειες και παρατάσεις.

Η προκλητικότητα αυτής της ρύθμισης αν μη τι άλλο δείχνει τι μέλλον ετοιμάζουν ερήμην μας για τον τόπο και πόσο μεγάλη περιφρόνηση τρέφουν για τους κατοίκους του. Η ρύθμιση αυτή δεν πρέπει να περάσει. Υπάρχει περιθώριο μερικών ημερών για κατάθεση ενστάσεων.

Οι δήμοι πρέπει να αντιδράσουν υλοποιώντας τις αποφάσεις που έλαβαν όλα τα δημοτικά συμβούλια του νομού (το 2015) κατά της εγκατάστασης αιολικών.

Πέρα από πολιτικές τοποθετήσεις και κομματικές πιέσεις έχουν την ιστορική ευθύνη να προστατέψουν τον τόπο από την υποβάθμιση των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων και να διασφαλίσουν την ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων που απειλούνται από την επέλαση των αιολικών.

Ευθύνη έχουμε κι εμείς οι πολίτες να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε για τις τερατώδεις αιολικές εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται.

Ως Συντονιστικό Ρεθύμνου θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σταματήσει αυτός ο παραλογισμός. Χρειάζεται όμως να ακουστεί η φωνή όλων μας για να συνεχίσουν τα παιδιά και τα εγγόνια μας να ζουν στην Κρήτη που ξέρουμε κι όχι σε νησί μπαταρία της Ευρώπης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.