Τρεις Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές τοποθετήθηκαν στο Ηράκλειο

Σε εφαρμογή η πιλοτική δράση διαλογής αποβλήτων στην πηγή

Τρεις Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές λειτουργούν το τελευταίο διάστημα σε σημεία του Ηρακλείου, στο πλαίσιο της πράξης ACUA, στην οποία συμμετέχουν το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, οι Δήμοι Ηρακλείου, Ρόδου και Λεμεσού και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η συγκεκριμένη πιλοτική δράση παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 17 Ιουνίου στην Λότζια, από τον Δήμαρχο Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινό, τον Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος και τον Καθηγητή & Αντιπρύτανη του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Δρ. Θρασύβουλο Μανιό, επιστημονικό υπεύθυνο του ACUA.

Ο Δήμαρχος, στην τοποθέτησή του, στάθηκε στην πολύ καλή συνεργασία του Δήμου με το ΕΛΜΕΠΑ, ενώ όσον αφορά στους Κομποστοποιητές ανέφερε: «Ως Δήμος Ηρακλείου έχουμε θέσει πολύ ψηλά στις προτεραιότητές μας την προστασία του περιβάλλοντος, την πράσινη ανάπτυξη, την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του Δήμου. Τα παραπάνω, για να έχουν αξία, πρέπει να συνδυαστούν με μια ολοκληρωμένη πολιτική στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων.

Το πρόγραμμα ACUA κινείται στην κατεύθυνση της διαλογής στην πηγή. Αφορά στην τοποθέτηση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών σε τρία σημεία του Δήμου αλλά και στην πιλοτική εφαρμογή της οικιακής κομποστοποίησης σε συγκεκριμένο αριθμό νοικοκυριών. Με ικανοποίηση μαθαίνω ότι οι δημότες δείχνουν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα και την κομποστοποίηση συνολικά.
Προφανώς απαιτείται χρόνος, εκπαίδευση και συνέπεια προκειμένου να αλλάξει ουσιαστικά η αντίληψή μας σχετικά με τα απορρίμματα.
Ωστόσο είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα.
Με το ΕΛΜΕΠΑ και τα άλλα μεγάλα ιδρύματα στο πλευρό μας και με την καλή διάθεση και την συνεργασία των δημοτών, το Ηράκλειο μπορεί να γίνει και θα γίνει πόλη – πρότυπο στην διαχείριση των αποβλήτων».

Εφαρμογή του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή στο Δήμο Ηρακλείου

Η Πράξη ACUA είναι ενταγμένη στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Στο πλαίσιο της Πράξης ο Δήμος Ηρακλείου προχώρησε στην προμήθεια και εγκατάσταση Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και του απαιτούμενου υλικοτεχνικού εξοπλισμού (καφέ οικιακοί κάδοι, πλαστικοί κάδοι για εσωτερικό χώρο και κομποστοποιήσιμες σακούλες), με σκοπό την εφαρμογή ενός συστήματος διαλογής στην πηγή, συγκέντρωσης των παραγόμενων βιοαποβλήτων και επεξεργασίας τους στον ίδιο χώρο, χωρίς φυσικά τη δημιουργία της οποιασδήποτε όχλησης.

Οι Αυτόνομοι Μηχανικοί Κομποστοποιητές (AMK) ή Autonomous Composting Units (ACU) αποτελούν αυτόνομες, κλειστές μονάδες κομποστοποίησης, χωρίς έκλυση οσμών ή απορροή διασταλαζόντων, που λειτουργούν με μηδενική σχεδόν ανθρώπινη παρέμβαση (διαθέτουν λογισμικό ελέγχου λειτουργίας), μπορούν να τοποθετηθούν οπουδήποτε και το μέγεθος τους ποικίλει ανάλογα τις χρήσεις τους.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Ηρακλείου έχει προμηθευτεί τρεις (3) Αυτόνομους Μηχανικούς Κομποστοποιητές (ΑΜΚ) και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Δικαιούχους της Πράξης και κυρίως με τον Κύριο Δικαιούχο το ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., προχώρησε στην επιλογή των σημείων εγκατάστασης των Αυτόνομων Μηχανικών Κομποστοποιητών καθώς και στον σχεδιασμό του Συστήματος Διαλογής στην Πηγή για κάθε ένα σημείο από αυτά. Για το Δήμο Ηρακλείου οι τρεις (3) περιοχές τοποθέτησης των ΑΜΚ είναι οι ακόλουθες:

• Π.Α.Γ.Ν.Η (Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου), όπου έχει εγκατασταθεί ένας AMK δυναμικότητας 12.8 m3 για να υποστηρίξει τη μονάδα υγείας στην οποία παρατηρείται σημαντική παραγωγή βιοαποβλήτων λόγω της σίτισης των νοσηλευόμενων και των επισκεπτών καθώς και ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας.
• Πάρκο Μ. Ασίας (Λεωφ. Κνωσσού), όπου έχει εγκατασταθεί ένας AMK δυναμικότητας 1,49 m3
• Πάρκο Αναγεννήσεως (οδός Αναγεννήσεως & Σταδίου στην Αλικαρνασσό), όπου έχει εγκατασταθεί ένας AMK δυναμικότητας 2,27 m3

Στόχος της Πράξης για τον Δήμο Ηρακλείου είναι η εκτροπή 150tn/έτος βιοαπόβλητα και 350 tn ανακυκλώσιμα. Συνεπώς συνολικά θα εκτρέπονται 500tn/έτος απόβλητα.

Τα συγκεκριμένα μηχανήματα παράγουν ένα υψηλής ποιότητας προϊόν το οποίο θα αξιολογηθεί και από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Κατά την πιλοτική λειτουργία των Κομποστοποιητών στις γειτονιές του Ηρακλείου οι χρήστες, ουσιαστικά, θα συγκεντρώνουν τα βιοαπόβλητα τους σε μικρές κομποστοποιήσιμες σακούλες και ειδικούς κάδους, στο εσωτερικό των κατοικιών / εγκαταστάσεων τους και στη συνέχεια θα τα μεταφέρουν στον ΑΜΚ, όπου θα έχουν πρόσβαση, με τη χρήση προσωποποιημένης κάρτας πρόσβασης.

Για το σκοπό αυτό ο Δήμος, τον Φεβρουάριο του 2021, απηύθυνε Ανοιχτή Πρόσκληση προς τους κατοίκους της συνοικίας του Αγίου Ιωάννη και της Αλικαρνασσού για την συμμετοχή τους στο πιλοτικό σύστημα Διαλογής στην Πηγή. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν περισσότερα από 40 νοικοκυριά στα οποία ο Δήμος Ηρακλείου θα παρέχει:
1. Εκπαίδευση χειριστών για τη διαδικασία διαλογής των βιοαποβλήτων και για τη χρήση του ΑΜΚ.
2. Παροχή ειδικού εξοπλισμού (καφέ κάδοι 10lt, κομποστοποιήσιμες σακούλες και προσωποποιημένη κάρτα πρόσβασης στον ΑΜΚ).
3. Παροχή ή απομάκρυνση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού (οργανικό λίπασμα ή κόμποστ).
4. Σχετικό πιστοποιητικό διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.

Η Πράξη ACUA ολοκληρώνεται στις 31 Ιουλίου του 2021 αλλά η λειτουργία των ΑΜΚ θα συνεχιστεί τουλάχιστον για 5 ακόμα χρόνια.

Τα σχόλια είναι κλειστά.