Β. Διγαλάκης: Άμεση λύση για τη συμμετοχή τουριστικών καταλυμάτων στο πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση»

Λύση, εν τη γενέσει του, στο πρόβλημα που υπήρξε αναφορικά με τη μη δυνατότητα συμμετοχής τουριστικών καταλυμάτων κάτω των τεσσάρων αστέρων στη Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» έδωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης.

Με δεδομένο ότι οι τροποποιήσεις στις δύο προκηρύξεις των συγκεκριμένων Δράσεων, που έγιναν κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων (22/3/2023), και οι οποίες έθεταν πρόσθετους περιορισμούς για επενδύσεις σε τουριστικά καταλύματα, μεταξύ των οποίων η κατάταξη σε κατηγορία τεσσάρων αστέρων και άνω για ξενοδοχεία, στερούσε τη δυνατότητα συμμετοχής σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων και από τα Χανιά, ο βουλευτής Χανίων της ΝΔ Βασίλης Διγαλάκης έθεσε το πρόβλημα στον κ. Τσακίρη, την Παρασκευή 24 Μαρτίου, ενώ τις επόμενες ημέρες συναντήθηκε μαζί του, για το ίδιο ζήτημα, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σημειώνεται ότι για το θέμα αυτό υπήρξε ανακοίνωση από την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων.

Τελικά, σύμφωνα με διευκρίνιση που αναρτήθηκε το βράδυ της 29ης Μαρτίου, η απαίτηση για κατηγορία 4* (τεσσάρων αστέρων) αφορά το στάδιο της ολοκλήρωσης και παραλαβής του έργου. Επομένως, ξενοδοχεία χαμηλότερης κατηγορίας (π.χ. 3* – τριών αστέρων) μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, με την προϋπόθεση ότι κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα καταταγούν σε κατηγορία 4* και άνω, εξέλιξη για την οποία ο κ. Διγαλάκης εκφράζει την ικανοποίησή του.

Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ)» ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας.

Περιλαμβάνει δύο δράσεις: τον Πράσινο Μετασχηματισμό ΜμΕ για επενδυτικά σχέδια από 200.001€ έως και 1.000.000€ και συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ και την Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ για επενδυτικά σχέδια από 30.000€ έως και 200.000€ και συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατομμύρια ευρώ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.