Β’Κατηγορία Ρεθύμνου | Αποφάσεις πειθαρχικής Επιτροπής

 Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 23ης-04-2024,επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
1. Στον ποδ/στή ΓΚΟΥΓΚΑ Α. του σωματείου ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΕΛΛΙΩΝ με αριθ. Δελ. 2007812 Ποινή
αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΟ» για παράβαση του
άρθρου 8 παρ. 5 σε συνδυασμό με το άρθρο 10 παρ. 1 α’ περιπτ. (Ill) και σε συνδυασμό με την
παρ. 2 περιπτ. (δ) του ίδιου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {παράπτωμα Laws of the
Game – αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα διότι διέπραξε παράπτωμα κατά αντιπάλου
στερώντας του προφανή ευκαιρία επίτευξης τέρματος} στον αγώνα πρωτ/τος Β’ Κατηγορίας
ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΕΛΛΙΩΝ – ΑΕ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΙΝΕ που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Σελλίων
στις 21-04-2024.

2. Στον ποδ/στή ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Α. του σωματείου Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ με αριθ. Δελ. 501361 ΕΠΙΒΑΛΕΙ:
Ποινή αποκλεισμού ΜΙΑΣ (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΟ» για
παράβαση του άρθρου 10 παρ. (1) περίπτ. (α1) σε συνδυασμό και με την παρ. (2) περιπτ. (δ) του
άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα ΕΠΟ 2023 {αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη)
διότι διαμαρτυρήθηκε στον α’ βοηθό της αναμέτρησης} στον αγώνα πρωτ/τος Β’ Κατηγορίας
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ – Α.Ο. ΣΠΗΛΙΟΥ που διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Μισιρίων στις 20-
04-2024.
ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ PLAY OFF)
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π,Σ,Ρ.
Η ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τα σχόλια είναι κλειστά.