Ξεκινούν οι δηλώσεις ζημιών στον δήμο Κισσάμου

Ο Δήμος Κισσάμου καλεί τους παραγωγούς σταμναγκαθιού  που επλήγησαν από ανεμοθύελλα της 30/12/2019 στην Τ.Κ. Γραμβούσας να προσέλθουν άμεσα και το αργότερο μέχρι και την Τρίτη 14/01/2020, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες    (08:00 – 13:00), στο Δημαρχείο Κισσάμου

(Αρμόδιος υπάλληλος Μουντάκης Ιωάννης, στο ισόγειο του Δημαρχείου) προκειμένου να δηλώσουν τυχόν ζημίες που υπέστησαν στο Φυτικό τους κεφάλαιο   (Σταμναγκάθι) , προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

-Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛΓΑ.

-Δελτίο Ταυτότητας

-Α.Φ.Μ.

-Αριθμό λογαριασμού τράπεζας

Τα σχόλια είναι κλειστά.