ΥπΑΑΤ Λ. Αυγενάκης σε συνέδριο για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες στη Μάλτα

Λευτέρης Αυγενάκης από τη Μάλτα σε συνέδριο για αλιεία και υδατοκαλλιέργειες: Η καινοτομία γεννά προσδοκίες για το αύριο του κλάδου και προστατεύει από την παράνομη αλιεία
 Ζήτησε μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την εισβολή αλλόχθονων γενών, όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο

Την νεοφυή εταιρεία AquaDeep, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας , βράβευσε ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης στο πλαίσιο της Υψηλού Επιπέδου Διάσκεψης της Επιτροπής για την Αλιεία στη Μεσόγειο του Παγκοσμίου Οργανισμού Τροφίμων Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) που πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα. Θέμα της Διάσκεψης ήταν « Η καινοτομία στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας γεννά προσδοκίες για το αύριο του πρωτογενούς τομέα».
Στόχος των βραβείων MedFish4Ever είναι η προώθηση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας ως μοχλοί αειφορίας στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
Η βραβευμένη εταιρία αποτελεί πρότυπο, καθώς έχει επενδύσει στις νέες τεχνολογίες για την κατασκευή πρωτοποριακού προϊόντος για την ποιοτική και ποσοτική αξιολόγηση των προνυμφικών πληθυσμών, με στόχο τη μείωση του κόστους, την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στα περιβάλλοντα οικοσυστήματα και την αύξηση της παραγωγής.
Όπως τόνισε ο κ. Αυγενάκης : « Η καινοτομία στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας γεννάει προσδοκίες για το αύριο του πρωτογενούς τομέα. Οι δυνατότητες που δημιουργούνται μέσα από εργαλεία, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, διευρύνουν τους ορίζοντες για την επιχειρηματική δραστηριότητα των κλάδων στην Ευρώπη, ανοίγοντας νέες προοπτικές και για τους Έλληνες αλιείς και υδατοκαλλιεργητές στο άμεσο μέλλον».
Σε παρέμβασή του ο Έλληνας υπουργός ανέφερε ότι για τη Μεσόγειο, είναι αναγκαιότητα η κοινή πολιτική και οι κοινοί κανόνες μεταξύ γειτονικών κρατών, για να υπάρξει και το ανάλογο αποτέλεσμα, που είναι η ισχυροποίηση των κανονισμών και των ελέγχων, ώστε να ελεγχθεί η υπεραλίευση και να παταχθεί η παράνομη αλιεία. Επισήμανε ωστόσο ότι η ΕΕ, λόγω της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να αναπτύξει πρόσθετες δράσεις και στρατηγικές. Όπως σημείωσε, η κλιματική κρίση επιταχύνει τα προβλήματα και για το λόγο αυτό πρέπει να γίνουμε κι εμείς ταχύτεροι. «Οι καινοτομίες που αναπτύσσονται, πρέπει να μετουσιώνονται σε προϊόντα και υπηρεσίες έτοιμα προς χρήση, ώστε να εντάσσονται άμεσα στην αγορά, και να προσφέρουν σύντομα διευκολύνσεις στους αλιείς αλλά και στους φορείς για την εφαρμογή των θεσπισμένων μέτρων. Η παρακολούθηση της παράνομης αλιείας και ο έλεγχος της υπεραλίευσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών αποτελεί ένα θετικό παράδειγμα».
Προτεραιότητα για τη χώρα μας, είπε ο ΥπΑΑΤ, είναι η στήριξη της μικρής παράκτιας αλιείας και η εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την Παράκτια Αλιεία. Σε αυτήν ανήκει το 80% των αλιέων της χώρας και αποτελεί έναν ζωτικό πυλώνα της οικονομίας μας και συνεχιστή της παράδοσης των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών της. Προς την κατεύθυνση αυτή η κυβέρνηση της Ελλάδας έχει λάβει πρόσθετα μέτρα, λαμβάνοντας όμως σοβαρά υπόψη και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στον τομέα.
Ειδικότερα, προβλέπονται τοπικές και χρονικές απαγορεύσεις στην άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας από επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη, ενώ συνεχίζεται η εξέταση και νέων προτάσεων, σε αγαστή συνεργασία με τους αλιείς και τους ειδικούς επιστήμονες. Στα μέτρα που λαμβάνονται υπάρχει μέριμνα που θα διασφαλίζει ότι θα υπάρχει επόμενη γενιά και πληθυσμιακή ανανέωση των αλιέων.
Παράλληλα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έθεσε και το ζήτημα των λεγομένων «λεσσεψιανών μεταναστών», δηλαδή αλλόχθονων ειδών από την Ερυθρά Θάλασσα, όπως ο λαγοκέφαλος και το λεοντόψαρο και ζήτησε ειδική μέριμνα για την αντιμετώπισή τους.
Συνοψίζοντας, επισήμανε ότι η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, οι οποίες στην Ελλάδα αναπτύσσονται ραγδαία, έχουν μεγάλη σημασία για τη Μεσόγειο από οικονομική και κοινωνική άποψη. Ιδιαίτερα η μικρή παράκτια αλιεία έχει σε πολλές περιπτώσεις ειδική σημασία, πολύ μεγαλύτερη από το βάρος που της αναλογεί από την άποψη της συμβολής της στο ΑΕΠ και τόνισε ότι «είναι ευθύνη όλων μας να εργαστούμε από κοινού ώστε να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα του κλάδου».

Τα σχόλια είναι κλειστά.