Χανιά : Νέες προθεσμίες για τις αιτήσεις των πληγέντων από τον σεισμό του 2013 του Δήμου Πλατανιά

“Ορισμός νέας προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τον σεισμό της 12.10.2013 σε περιοχές και του Δήμου Πλατανιά”.

Ο Δήμος Πλατανιά ενημερώνει του πληγέντες από το σεισμό της 12-10-2013 στις ακόλουθες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες:
• Δ.Ε. Βουκολιών: Τ.Κ. Ανώσκελης, Τ.Κ. Βουκολιών, Τ.Κ. Παλαιών Ρουμάτων
• Δ.Ε. Κολυμβαρίου: Τ.Κ. Βασιλοπούλου, Τ.Κ. Γλώσσης, Τ.Κ. Επισκοπής, Τ.Κ. Καμισιανών, Τ.Κ. Νοχιών
• Δ.Ε. Μουσούρων: Τ.Κ. Αλικιανού, Τ.Κ. Καράνου, Τ.Κ. Ορθουνίου, Τ.Κ. Σέμπρωνα, Τ.Κ. Σκινέ, Τ.Κ. Φουρνέ
• Δ.Ε. Πλατανιά: Τ.Κ. Βλαχερωνιτίσσης, Δ.Κ. Γερανίου, Τ.Κ. Κοντομαρίου, Τ.Κ. Κυπαρίσσου, Τ.Κ. Μανολιοπούλου, Δ.Κ. Πλατανιά, Τ.Κ. Σιριλίου

ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση (Y.A.) με αρ. ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/11139/ΠΕ/Α321/07.02.2020 (ΦEK 504/B΄/19-02-2020) και με ΑΔΑ: 6ΩΜΜ465ΧΘΞ-ΙΒ6, σχετικά με το θέμα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υ.Α., ορίζεται νέα προθεσμία, ενός (1) έτους (αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της Υ.Α. σε ΦΕΚ, ήτοι από την 19-02-2020) για την υποβολή αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους ιδιοκτήτες κτηρίων, εκτός των κτηρίων που ανήκουν σε επιχείρηση, πληγέντων από τον σεισμό της 12ης Οκτωβρίου 2013:

I. για χορήγηση έγκρισης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση ή αποπεράτωση για τις περιπτώσεις που έχει λήξει η αντίστοιχη προθεσμία ή πρόκειται να λήξει εντός της τασσόμενης, με την παρούσα απόφαση, προθεσμίας, με την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί Βεβαίωση Καθορισμού Στεγαστικής Συνδρομής,

II. για χορήγηση (β) και (γ) δόσης στεγαστικής συνδρομής (εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις προβλέπεται χορήγηση γ’ δόσης) επισκευής και ανακατασκευής, αυτοστέγασης ή αποπεράτωσης,

III. για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής, που έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα,
εκτός αν για τις ανωτέρω περιπτώσεις ορίζεται μεταγενέστερη προθεσμία, βάσει των ισχυουσών αποφάσεων.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΤΑΕΦΚ, Ταχ/Δ/νση: Γολγοθά 2- Όαση Βαρυπέτρου, τηλ:28210-29287 ή στη ΔΑΕΦΚ-ΚΕ,Ταχ.Δ/νση:Ι.Κόνιαρη 43-Αθήνα ΤΚ11471, Τηλ:210-8704707), συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Τα σχόλια είναι κλειστά.