Στο Δήμο Ρεθύμνης η συνάντηση των εταίρων Δικτύου « Schoolhoods»

Στο Δήμο Ρεθύμνης η συνάντηση των εταίρων Δικτύου « Schoolhoods» για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης των μαθητών στα σχολεία τους.

Ο Δήμος Ρεθύμνης στο πλαίσιο συμμετοχής του, ως επικεφαλής εταίρος στο Δίκτυο SCHOOLHOODS, φιλοξένησε την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 εκπροσώπους όλων των εταίρων του δικτύου με σκοπό την παρουσίαση των εμπειριών που αποκτήθηκαν από τις επιτόπιες επισκέψεις στις πόλεις που συμμετέχουν στο Δίκτυο, την ανταλλαγή ιδεών, την καταγραφή των αναγκών μάθησης σε επίπεδο δικτύου, την χαρτογράφηση των επόμενων ενεργειών του Δικτύου και το μεθοδολογικό πλαίσιο υλοποίησης τους.
Το Δίκτυο SCHOOLDHOODS συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Προγράμματος URBACT IV. Στο δίκτυο συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς:
• Δήμος Ρεθύμνης (Επικεφαλής Εταίρος), Ελλάδα
• Μητροπολιτικός Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης του Μπρασόβ (Εταίρος), Ρουμανία
• Πόλη του Ζαντάρ (Εταίρος), Κροατία
• Δήμος Σκαβίνα (Εταίρος), Πολωνία
• Συμβούλιο της Πόλης Guía de Isora (Εταίρος), Κανάρια Νησιά
• Πόλη του Τούρκου (Εταίρος), Φινλανδία
• Πόλη του Μπρνο (Εταίρος), Τσεχία
• Πάρμα (Εταίρος), Ιταλία

Οι εταίροι του Δικτύου στοχεύουν να αντιμετωπίσουν την πρόκληση της μετακίνησης από και προς τα σχολεία, καθώς και του δημόσιου χώρου γύρω από τις σχολικές εγκαταστάσεις, με την δημιουργία ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης των μαθητών.

Τα σχολεία αποτελούν βασικό κυκλοφοριακό προορισμό κατά την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων. Οι μαθητές πολύ συχνά μεταφέρονται στο σχολείο με ιδιωτικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις:

• Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων προς τα σχολεία είναι υπερβολικά μεγάλη για να μπορέσουν οι οδικές υποδομές να την αντιμετωπίσουν τόσο από άποψη όγκου όσο και από άποψη οδικής ασφάλειας, όχι μόνο για τους μαθητές που μετακινούνται ι με αυτοκίνητο, αλλά και για τους μαθητές που χρησιμοποιούν διαφορετικούς τρόπους μετάβασης στα σχολεία. Το πρόβλημα – και ο κίνδυνος – δημιουργείται από τους ίδιους του γονείς που σε μεγάλο ποσοστό παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών ως «ταξί».
• Οι δημόσιοι χώροι και οι δρόμοι κοντά στα σχολεία είναι συχνά φτιαγμένοι για να αντιμετωπίζουν κυρίως τις ανάγκες της κυκλοφορίας και λιγότερο για να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών να κινούνται ανεξάρτητα και με ασφάλεια σε αυτούς. Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι της περιοχής επηρεάζονται επίσης από αυτό, καθώς η γειτονιά τους δεν είναι σχεδιασμένη ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους για συναντήσεις σε εξωτερικούς χώρους, κοινωνικοποίηση, περίπατο, ποδήλατο, παιχνίδι και άλλες δραστηριότητες αναψυχής.
• Το υψηλό ποσοστό των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο με αυτοκίνητο επηρεάζει αρνητικά την απαιτούμενη ημερήσια σωματική δραστηριότητα (τουλάχιστον 60 λεπτά την ημέρα σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.), την οποία θα υποστήριζε αντίθετα μια μετακίνηση με περπάτημα, ποδήλατο, αλλά και με τη χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών.
• Τα παιδιά που μεταφέρονται στο σχολείο με αυτοκίνητο έχουν σαφώς μικρότερη αλληλεπίδραση με το περιβάλλον τους , έχουν λιγότερα ερεθίσματα. Γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τη σωματική και νοητική τους ανάπτυξη. Επιπλέον, ο παθητικός τους ρόλος ως επιβάτες εμποδίζει τα παιδιά να αναπτύξουν τις δικές τους δεξιότητες αυτόνομης μετακίνησης ενώ ταυτόχρονα επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο κινούνται και σε άλλες στιγμές εκτός του σχολείου.
• Η προαναφερθείσα έλλειψη ελκυστικού δημόσιου χώρου έχει επιπλέον αρνητικές συνέπειες για τη γειτονιά: η έλλειψη χώρων συνάντησης επηρεάζει τα επίπεδα κοινωνικής συνοχής και η τοπική οικονομία αντιμετωπίζει μη ελκυστικά περιβάλλοντα και συνθήκες π.χ. στάθμευση μπροστά από τα καταστήματα και τα σχολεία.

Το Δίκτυο SCHOOLHOODS στοχεύει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της μετακίνησης των μαθητών από και προς τα σχολεία με ένα συνδυασμό δράσεων που θα αφορούν την ίδια τη διαδρομή προς το σχολείο αλλά και την ποιότητα του δημόσιου χώρου, τον οποίο οι μαθητές και ολόκληρη η σχολική γειτονιά χρησιμοποιούν καθημερινά.

Για να μαθαίνετε την πρόοδο των εργασιών, τις πρακτικές και τα επόμενα βήματα του Δικτύου SCHOOLHOODS μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Δικτύου στον σύνδεσμο που ακολουθεί https://urbact.eu/networks/schoolhoods.

Τα σχόλια είναι κλειστά.