Επισημάνσεις του Δήμου Ρεθύμνης για το έργο των σχολικών καθαριστριών

Με αφορμή τη διαπιστωμένη κινητικότητα των τελευταίων ημερών, επιφορτισμένων με την καθαριότητα των σχολείων εργαζομένων, κρίνουμε αναγκαία την ενημέρωση των συμπολιτών, προκειμένου να έχουν ασφαλές κριτήριο αξιολόγησης της ορθότητας αλλά και της αλήθειας όσων τίθενται υπόψη τους ακόμη και μέσω επισκέψεων στις οικίες τους από τις εργαζόμενες.
Τα θέματα που θίγονται αφορούν κυρίως τη μονιμοποίηση των σχολικών καθαριστριών και τη διαδικασία χορήγησης από πλευράς Δήμου, των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) τα οποία δικαιούνται.
Σε ότι αφορά την εργασιακή τους σύμβαση, έχει ξεκαθαριστεί ότι ο Δήμος Ρεθύμνης, εφαρμόζει την κείμενη Νομοθεσία. Ούτε νομοθετεί, ούτε νομιμοποιείται να προβεί σε μονιμοποιήσεις συμβασιούχων εργαζομένων, όσο απαραίτητοι-ες κι αν είναι. Επιβεβαιώνεται άλλωστε από την υποστελέχωση νευραλγικών υπηρεσιών του.
Η πρόσληψη, το είδος εργασιακής σύμβασης και η διάρκεια απασχόλησης των σχολικών καθαριστριών καθορίζονται από την 55472/2021 υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 3352/Β/ 26 – 7- 2021, την οποία και εφαρμόζει.
Άλλωστε, όπως ίσως θυμούνται οι συμπολίτες κατά την περίοδο της πανδημίας και μέχρι σήμερα, ο Δήμος Ρεθύμνης δίδοντας προτεραιότητα στην απολύμανση των σχολείων και στην προστασία της υγείας μαθητών κι εκπαιδευτικών και αφού απέβησαν άκαρπες οι έγγραφες αναφορές του στο ΥΠΕΣ, προσέλαβε τον απαιτούμενο αριθμό σχολικών καθαριστριών και προχώρησε σε ανακατανομή και αύξηση των ωρών εργασίας τους (από 310 ώρες σε 390), καταβάλλοντας από δικούς του πόρους το ποσό των 300.000€ που απαιτήθηκε επιπλέον της χρηματοδότησης του υπουργείου για το έργο της καθαριότητας στα 101 σχολεία του Ρεθύμνου.
Σε ότι αφορά τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π) στις σχολικές καθαρίστριες, παρότι ο Δήμος Ρεθύμνης διενήργησε το διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προκειμένου να χορηγήσει τα Μ.Α.Π (ρούχα και παπούτσια εργασίας) εμπρόθεσμα λόγω διαφωνιών και ενστάσεων που κατέθεσαν οι υποψήφιοι ανάδοχοι προμηθευτές, η διαδικασία καθυστέρησε κατά δύο περίπου χρόνια με αποτέλεσμα η διανομή των ειδών να ξεκινήσει μόλις προ μηνός και να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών ημερών.
Για να αποφευχθεί ανάλογη δυσλειτουργία, η οποία δεν οφείλεται σε πρόθεση ή παράλειψη του Δήμου ο οποίος ούτως ή άλλως είχε δεσμεύσει το απαιτούμενο ποσό, αποφασίστηκε εφεξής, η διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια Μ.ΑΠ. να γίνεται ανά έτος και όχι ανά διετία.
Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να διευκρινίσουμε και να διαβεβαιώσουμε τις άμεσα ενδιαφερόμενες εργαζόμενες αλλά και κάθε συμπολίτη/ισσα ότι ο Δήμος Ρεθύμνης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευκολύνει το έργο των σχολικών καθαριστριών και να το ενισχύσει. Το αποδεικνύει με την ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών και στελεχών του, σε κάθε αίτημά ή πρόβλημα, προσωπικό, εργασιακό, ατομικό ή συλλογικό που θα ανακύψει και θα τεθεί προς συζήτηση με ειλικρίνεια και εντιμότητα.

Τα σχόλια είναι κλειστά.