Ηλεκτρονικά οι εξετάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης – Η απόφαση της Πρυτανείας

Η απόφαση της Πρυτανείας του Π.Κ. αναφέρει πως:

«τροποποιεί την υπ’ αρ. 511η/26-01-2024, θέμα Ακαδημαϊκά 1ο, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με θέμα «Τροποποίηση Ακαδημαϊκού Ημερολογίου για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 και ρυθμίσεις για τη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών», ως ακολούθως:

Στην περίπτωση όπου η εξεταστική διαδικασία του χειμερινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 στα Ακαδημαϊκά Τμήματα και τις Σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης με φυσική παρουσία δεν είναι δυνατή, οι εξετάσεις πραγματοποιούνται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, όπως αυτός εγκρίθηκε στην υπ’ αρ. 510η/18-01-2024 Συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Οι εξετάσεις των Σχολών και των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης να πραγματοποιηθούν τις ακόλουθες ημερομηνίες:

Ως υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή, παρακολούθηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή του Κανονισμού της ηλεκτρονικής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ορίζονται οι Πρόεδροι των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής και θα ενημερώνουν για τις εξελίξεις της εξεταστικής διαδικασίας τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Δια Βίου Μάθησης, Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Κρήτης Καθηγητή κ. Γεώργιο Κοσιώρη.

Η έναρξη του εαρινού εξαμήνου αρχίζει κανονικά τις ημερομηνίες που αναγράφονται στα ακαδημαϊκά ημερολόγια των Ακαδημαϊκών Τμημάτων και Σχολών, πλην της Ιατρικής Σχολής, για την οποία αρχίζει στις 20-02-2024.

Κατά τα λοιπά, το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Ιατρικής Σχολής ισχύει, όπως διαμορφώθηκε στην υπ’ αρ.511η/26-01-2024, θέμα Ακαδημαϊκά 1ο, απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Όπου είναι αδύνατη η πραγματοποίηση των μαθημάτων με φυσική παρουσία αυτά θα πραγματοποιούνται με βάση τον Κανονισμό για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης/εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης».

Τα σχόλια είναι κλειστά.