Ηράκλειο:Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 το Δημοτικό Συμβούλιου Ηρακλείου στη Λότζια

Συνεδριάζει την Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 17.55 το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου στην Αίθουσα «Ελ. Βενιζέλος» στη Λότζια με δεκαεννέα (19) θέματα στην ημερήσια διάταξη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις (πεύκα σε 13 σημεία) – ( απόφαση 6/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
2. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις (4 δέντρα) – (απόφαση 7/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
3. Έγκριση απομάκρυνσης δέντρων και αντικατάσταση τους με νέες φυτεύσεις (13 δέντρα) – (απόφαση 8/2023 Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Εργασίες εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου Ηρακλείου».
5. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επικάλυψη αρμών συναρμογής φύλλων λαμαρίνας επιστέγασης Δυτικού στεγάστρου Παγκρητίου Σταδίου Ηρακλείου».
6. Έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος και παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο «Κυκλοφοριακή μελέτη διαμόρφωσης ισόπεδων κόμβων και παραλαβή α σταδίου μελέτης (τοπογραφική αποτύπωση)» .
7. Χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου της μελέτης με τίτλο «Μελέτες για έργα βιοκλιματικής διαμόρφωσης Κ.Χ. της 1ης, 2ης, 3ης και Δ.Κ. Νέας Αλικαρνασσού».
8. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Χώρων Πρασίνου στο Α’ και Β’ Ρέμα Χρυσοπηγής».
9. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση Χώρων Πρασίνου στον Τάφο του Ν. Καζαντζάκη».
10. Παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 206 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα Ποδοσφαιρικού Γηπέδου 11×11 αθλητικής εγκατάστασης ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΕΛΟΣ».
11. Χορήγηση 1ης παράτασης εκτέλεσης της 1ης τμηματικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση οδού Σταδίου από οδό Ικάρου έως την οδό Διονυσίου».
12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης βλαβών του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. Βόρειου Τμήματος Πε17 περιοχής Θαλασσινών» σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
13. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Ηρακλείου στην Επιτροπή Παρακολούθησης στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΥΠ.ΠΟ.Α, Περιφέρειας Κρήτης, Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου και Δήμου Ηρακλείου για την εκτέλεση του έργου «Στερέωση και στατική αποκατάσταση του παραθαλάσσιου τμήματος των ενετικών τειχών Ηρακλείου με κωδικό αριθμό ΟΠΣ 5120567 στο Ε.Π. «ΚΡΗΤΗ 2014 – 2020».
14. Παραχώρηση χρήσεως οδών για την διεξαγωγή του 8ου Αγώνα «Στα μονοπάτια της Κνωσσού και του Γιούχτα».
15. Μείωση φυσικού – οικονομικού αντικειμένου της υπηρεσίας «Επικοινωνιακό Σχέδιο Στρατηγικής ΒΑΑ με τίτλο “Ηράκλειο έξυπνη συνεκτική πόλη, τόπος συνάντησης «5+1» πολιτισμών» (Υποέργο 2) στο πλαίσιο της λήξης της σύμβασης.
16. Εξέταση της με αρ. πρωτ. 5497/19-01-2023 αίτησης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του είδους «Προμήθεια Ενός (1) Φορτηγού Ανατρεπόμενου Μικτού Βάρους 33 τόνων – Τμήμα 10 –του με αρ. πρωτ. 46857/26-05-2021/ Α.Α ΕΣΗΔΗΣ 133082 Διαγωνισμού για την Προμήθεια Οχημάτων της Δ/νσης Συντήρησης και Αυτεπιστασίας και του Τμήματος Πρασίνου».
17. Παράταση σύμβασης του προσωπικού που απασχολείται στο Κέντρο Ένταξης Μεταναστών της Δομής «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ», βάσει της Ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2020 του Δήμου Ηρακλείου.
18. Παράταση συμβάσεων προσωπικού που απασχολείται στη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ» βάσει των Ανακοινώσεων ΣΟΧ 2/2020 και 98764/2022 του Δήμου Ηρακλείου.
19. Αίτημα παράτασης μίσθωσης και μείωση μισθωμάτων Αναψυκτηρίου ΞΕΝΙΑ (MARE).

Τα σχόλια είναι κλειστά.