Κρήτη:2.5 εκατομμύρια ευρώ σε 34 χωριά που φιλοξενούν αιολικά πάρκα

2.5 εκατομμύρια ευρώ σε 34 χωριά της Κρήτης
Αφορά τους οικιακούς καταναλωτές χωριών που φιλοξενούν αιολικά πάρκα

Στους οικιακούς καταναλωτές 34 ορεινών χωριών της Κρήτης που φιλοξενούν αιολικά πάρκα θα επιμεριστούν προσεχώς, μέσω των λογαριασμών ρεύματος, 2,5 εκατομμύρια ευρώ! Πρόκειται για τα ανταποδοτικά τέλη ΑΠΕ για την περίοδο 2015-2019, τα οποία θα έπρεπε βεβαίως να είχαν αποδοθεί εδώ και καιρό στους δικαιούχους.

Τα χρήματα αυτά παρακρατήθηκαν για τη χρονική περίοδο από 1/1/2015 έως και 31/12/2019 από τις εταιρείες ΑΠΕ και θα έπρεπε να είχαν αποδοθεί ήδη στους οικιακούς καταναλωτές των κοινοτήτων εντός των διοικητικών ορίων των οποίων λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί. Δυστυχώς υπήρξε καθυστέρηση λόγω γραφειοκρατικών εμπλοκών. Ωστόσο, να λοιπόν που με απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσιεύτηκε επιτέλους ο πίνακας επιμερισμού των ποσών και έφτασε έτσι το πλήρωμα του χρόνου για να διανεμηθεί “ζεστό” χρήμα στους καταναλωτές ορεινών – κατά βάση – χωριών με ανεμογεννήτριες, τόσο εδώ στο νησί μας, όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Τα ποσά που δικαιούνται να εισπράξουν οι καταναλωτές, όσοι έχουν δηλαδή ρολόι της ΔΕΗ στα χωριά αυτά που υπάρχουν αιολικά πάρκα, δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητα. Μιλάμε για εκατοντάδες ευρώ σε ετήσια βάση, και σε αρκετές περιπτώσεις για χιλιάδες ευρώ. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι για την προηγούμενη περίοδο (2011-2014) στην πρώην κοινότητα Μητάτου του δήμου Σητείας, π.χ., ο μέσος όρος είσπραξης ανά δικαιούχο οικιακό καταναλωτή ανήλθε στα 15.089 ευρώ!

Σε τοπικό επίπεδο, η νυν απόφαση επιμερισμού των ποσών του ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ για την περίοδο 2015-2019 αφορά στους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας σε 34 χωριά 13 δήμων, ενώ το συνολικό ποσό που θα δοθεί στο νησί μας ανέρχεται χοντρικά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα, μετά την περίοδο του ελέγχου και της κατάθεσης τυχόν ενστάσεων, για τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία να τις υποβάλλουν ως τις 3 Σεπτεμβρίου, θα επιμεριστούν μέσω του λογαριασμού ρεύματος στους οικιακούς καταναλωτές.

Το 50% από το συνολικό ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ που προορίζεται για την Κρήτη αναλογεί στα χωριά του δήμου Σητείας, στους κατοίκους των οποίων, που διαθέτουν σπίτια με ενεργά ρολόγια ρεύματος, θα διανεμηθούν συνολικά 1,12 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, το ποσό των 1,12 εκατ. ευρώ σε επίπεδο δήμου Σητείας θα επιμεριστεί ανά κοινότητα ως εξής: Παλαίκαστρο 587.711 ευρώ, Ζήρος 23.488 ευρώ, Χανδράς 108.689 ευρώ, Άγιος Γεώργιος 61.961 ευρώ, Αχλάδια: 189.985 ευρώ, Κρυά 25.621 ευρώ και Μαρωνιά 123.657 ευρώ.

Στον δήμο Αγίου Νικολάου, οι οικιακοί καταναλωτές στην κοινότητα Βρουχά θα μοιραστούν το ποσό των 188.766 ευρώ. Στον δήμο Ιεράπετρας, στο Μεταξοχώρι, θα μοιραστεί ποσό ύψους 62.545 ευρώ.

Στον νομό Ηρακλείου ο χάρτης της κατανομής των χρημάτων στις κοινότητες με ΑΠΕ διαμορφώνεται ως εξής:

Δήμος Γόρτυνας: Αγία Βαρβάρα 50.639 ευρώ, Άνω Μούλια 19.179 ευρώ, Μεγάλη Βρύση 38.358 ευρώ, Πρινιάς 111.355 ευρώ, Μιαμού 58.771 ευρώ και Πανάσος 10.124 ευρώ.

Δήμος Ηρακλείου: Καλλιθέα 22.581 ευρώ.

Δήμος Μαλεβιζίου: Αχλάδα 24.767 ευρώ και Κρουσώνας 70.880 ευρώ.

Δήμος Φαιστού: Αντισκάρι 56.134 ευρώ.

Στον νομό Ρεθύμνου, στις κοινότητες δύο δήμων, συγκεκριμένα των δήμων Αγίου Βασιλείου και Μυλοποτάμου, θα μοιραστούν τα εξής ποσά:

Δήμος Αγίου Βασιλείου: Ακούμια 115.670 ευρώ, Άρδακτος 122.638 ευρώ και Κεραμές 5.232 ευρώ.

Δήμος Μυλοποτάμου: Απλαδιανά 17.637 ευρώ και Δοξαρέ 3.528 ευρώ.

Στον νομό Χανίων η “πίτα” της κατανομής του τέλους ΑΠΕ σε οικιακούς καταναλωτές έχει ως εξής:

Δήμος Αποκορώνου: Γεωργιούπολη 2.103 ευρώ.

Δήμος Καντάνου-Σελίνου: Επανωχώρι 125.515 ευρώ και Κάντανος 19.613 ευρώ.

Δήμος Πλατανιά: Πρασές 3.743 ευρώ, Σέμπρωνας 19.992 ευρώ και Κυπάρισσος 4.811 ευρώ.

Δήμος Κισσάμου: Κάμποι 7.309 ευρώ, Λουσακιές 38.984 ευρώ, Πλάτανος: 38.987 ευρώ και

Σηρικάρι 153.499 ευρώ.

Στην απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνεται ότι το επιμεριζόμενο ποσό θα πιστωθεί στους οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν ενεργή σύνδεση εντός των διοικητικών ορίων των κοινοτήτων του πίνακα επιμερισμού κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ, δηλαδή στις 31/7/2020.

Ανακοίνωση Δήμου Σητείας

Από τον Δήμο Σητείας ανακοινώθηκε ότι «δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 74976/2999/31.7.2020 (ΦΕΚ 3154 τ. Β’) απόφαση του γενικού διευθυντή Ενέργειας (ΑΔΑ: ΨΩ8Φ4653Π8-ΗΧ0), με την οποία δημοσιοποιείται ο πίνακας επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ των οικιακών καταναλωτών, σε περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ και υβριδικοί σταθμοί, για την περίοδο των ετών 2015-2019, κατ’ εφαρμογή της περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 48653/1597/29.5.2019 ΚΥΑ υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2172), όπως ισχύουν.

Ενστάσεις κατά της παραπάνω απόφασης δύναται να υποβληθούν ενώπιον της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία ανάρτησής της στον δικτυακό τόπο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.gr), ήτοι έως και 3/9/2020.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, είτε ιδιοχείρως στο πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση dapel_telos_oikiakoi@prv.ypeka.gr, με την ένδειξη “Ένσταση κατά του πίνακα επιμερισμού του ειδικού τέλους υπέρ οικιακών καταναλωτών”.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περ. i) της παρ. Α.3 του άρθρου 25 του Ν. 3468/2006 και στην υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/486531597 /29.5.2019 ΚΥΑ, όπως ισχύουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2843/340.528 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιοι υπάλληλοι είναι οι κ.κ. Ζαχαρένια Σφακιανάκη και Νικόλαος Καραμανλής», καταλήγει η ανακοίνωση.

Θοδωρής Πατεράκης – «Ανάσα για τα χωριά»

Με φόντο την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τον επιμερισμό των ποσών του τέλους ΑΠΕ, ο πρώην δήμαρχος Σητείας και επικεφαλής της παράταξης “Σητεία Μπροστά” σημειώνει: «Τα ποσά αυτά μετά την περίοδο του ελέγχου και της κατάθεσης τυχόν ενστάσεων θα επιμεριστούν με τον γνωστό τρόπο μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ στους οικιακούς καταναλωτές των παραπάνω τοπικών κοινοτήτων.

Ένα τέτοιο ποσό ιδιαίτερα αυτή την περίοδο θα ανακουφίσει τους κατοίκους των τοπικών κοινοτήτων που έχουν αιολικά πάρκα.

Να σημειώσουμε ότι για την αντίστοιχη περίοδο 2015, δηλαδή έως 2019, ο Δήμος Σητείας έβαλε στο ταμείο του από το ειδικό τέλος, που αντιστοιχεί, με βάση τον νόμο, στην περίπτωση που σε ένα Δήμο υπάρχουν αιολικά πάρκα, περίπου 2 εκατ. ευρώ.

Εάν αυτά τα χρήματα δεν είχαν εισρεύσει στα ταμεία του Δήμου, τότε ο Δήμος Σητείας θα είχε πολύ σημαντικό οικονομικό πρόβλημα».https://www.neakriti.gr/

Τα σχόλια είναι κλειστά.