Κρήτη:Δημόσια διαβούλευση για την υλοποίηση της δράσης αξιοποίησης των υφάλμυρων πηγών

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την υλοποίηση της δράσης
«Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας»

Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης στο πλαίσιο Υλοποίησης της Πράξης με τίτλο,
«Συγκριτική τεχνικοοικονομική αξιολόγηση για την αξιοποίηση των υφάλμυρων πηγών: Αλμυρός Ηρακλείου, Αλμυρός Αγ. Νικολάου και Μαλαύρας»,

η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη 2014-2020», προχωρά στην υλοποίησή της και αναρτά προς διαβούλευση το 2ο παραδοτέο τεύχος της.
Στο συγκεκριμένο προς διαβούλευση παραδοτέο, παρατίθενται οι λύσεις αξιοποίησης κάθε υφάλμυρης πηγής και αναπτύσσεται μέθοδος βαθμολόγησης, έτσι ώστε να είναι δυνατή η ιεράρχησή τους.

Παράλληλα με τη διαδικασία διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει έως 30/11/2020, θα πραγματοποιηθεί βαθμολόγηση των λύσεων από αξιολογητές – βαθμολογητές, οι οποίοι έχουν οριστεί από συναφείς με το αντικείμενο ή και την περιοχή Φορείς.

Η όλη διαδικασία είναι δυναμική και θα διαμορφώσει το τελικό παραδοτέο, το οποίο θα περιλαμβάνει την τελική πρόταση για την ιεράρχηση των έργων αξιοποίησης κάθε υφάλμυρης πηγής, όπως θα προκύψει μετά τη διαβούλευση.
Περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Κρήτης, http://www.apdkritis.gov.gr/el στην ενότητα «Ευρωπαϊκά Θέματα» και στο σύνδεσμο

http://www.apdkritis.gov.gr/sites/default/files/eggrafa/2o_paradoteo_pros_diavoyleysi_yfalmyron_pigon_kritis_v2.pdf όπου μπορείτε να ανατρέξετε στο τεύχος του 2ου παραδοτέου καθώς και στο Παράρτημά του, στο οποίο περιέχονται οι βασικές λύσεις που προκρίθηκαν.

Μπορείτε να υποβάλετε τα σχόλια-παρατηρήσεις σας, συνοδευόμενα απαραίτητα από τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ονοματεπώνυμο, φορέας, Υπηρεσία κ.λπ.) στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:
forum@apdkritis.gov.gr

Τα σχόλια-παρατηρήσεις θα αναρτώνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ιστοσελίδα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.