Κρήτη : Ανακοίνωση παράταξης “Κρήτη Μπροστά” για αύξηση προϋπολογισμού για τις κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας

Την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου, ψηφίστηκε με οριακή πλειοψηφία ο προϋπολογισμός του έτους για τις κοινωνικές δράσεις της Περιφέρειας. Το ποσό που αντιστοιχεί στις δράσεις αυτές ανέρχεται μόλις σε 326.000 ευρώ!!

Σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα και οι πραγματικές ανάγκες των συνανθρώπων μας είναι τόσες, η Πολιτεία οφείλει να βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Το ρόλο αυτό μπορεί να φέρει εις πέρας πιο αποτελεσματικά η τοπική αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού καθώς εκ των πραγμάτων βρίσκεται πιο κοντά στα προβλήματα και την καθημερινότητα των πολιτών.

Με βάση τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το ψηφισθέν ποσό των 326.000 ευρώ είναι ευτελές, καθώς με τα λιγοστά αυτά μέσα δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν επαρκώς οι ως άνω ανάγκες και να πραγματοποιηθεί ουσιαστικό έργο που θα ευεργετήσει την κοινωνία. Για το λόγο αυτό ζητήσαμε και ζητάμε την αύξηση του ποσού που έχει εγκριθεί για δράσεις κοινωνικού περιεχομένου.

Κρίνουμε θετικά, το γεγονός ότι, κατόπιν της προτάσεώς μας αυτής, ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύτηκε για σημαντική αύξηση του κονδυλίου για κοινωνικές δράσεις, στο άμεσο μέλλον.

Τα σχόλια είναι κλειστά.