Ρέθυμνο:Έναρξη 1ου Γενικού Δολωματικού ψεκασμού 2024 στο Δήμο Ανωγείων, στην ΤΚ Ζωνιανών και στις ΤΚ ή ΔΚ της ΔΕ Κουλούκωνα Δήμου Μυλοποτάμου

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται η έναρξη του ΠΡΩΤΟΥ γενικού δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του Δάκου της ελιάς στο Δήμο Ανωγείων, στην ΤΚ Ζωνιανών και σε όλες τις ΤΚ ή ΔΚ της ΔΕ Κουλούκωνα του Δήμου Μυλοποτάμου εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού.
Οι Βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού.
Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε ΤΚ ανακοινώσεις με τις ακριβείς τοποθεσίες που θα ψεκάζονται καθημερινά κατά την διάρκεια του ψεκασμού σε τρία τουλάχιστον σημεία.
Ημερομηνία έκδοσης εντολής : 21-06-2024
Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού : 25-06-2024
Διάρκεια ψεκασμού: Όχι μεγαλύτερη των οκτώ (8) ημερών και πάντα σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
Υπενθυμίζουμε ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών σε περίπτωση που η θερμοκρασία υπερβεί τους 28Ο C και όταν πνέουν μεγάλης εντάσεως άνεμοι (>5 Μποφόρ).

Τα σχόλια είναι κλειστά.