Ρέθυμνο : Εντολή έναρξης 1ου Γενικού Δολωματικού ψεκασμού 2024 στις ΔΕ Νικηφόρου Φωκά & Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνης, στη ΔΕ Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου και στην ΔΕ Σιβρίτου του Δήμου Αμαρίου

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ρεθύμνης ανακοινώνεται
η έναρξη του πρώτου γενικού δολωματικού ψεκασμού για την καταπολέμηση του Δάκου
της ελιάς σε όλες τις ΤΚ ή ΔΚ της ΔΕ Νικ. Φωκά & ΔΕ Λαππαίων του Δήμου Ρεθύμνης ,
στις ΤΚ της ΔΕ Φοίνικα του Δήμου Αγίου Βασιλείου που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και
στις ΤΚ της ΔΕ Σιβρίτου του Δήμου Αμαρίου, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.
Καλούνται οι ελαιοκαλλιεργητές να έχουν ανοιχτά τα κτήματά τους και να παρακολουθούν την καλή εφαρμογή του ψεκασμού.
Οι Βιοκαλλιεργητές θα πρέπει να έχουν σημάνει κατάλληλα τα κτήματά τους ώστε να αποφευχθεί η εφαρμογή του ψεκασμού.
Με ευθύνη του εργολάβου θα πρέπει να αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων κάθε ΤΚ ανακοινώσεις με τις ακριβείς τοποθεσίες που θα ψεκάζονται καθημερινά κατά την διάρκεια του ψεκασμού σε τρία τουλάχιστον σημεία.
Ημερομηνία έκδοσης εντολής : 21-06-2024
Ημερομηνία έναρξης ψεκασμού : 25-06-2024
Διάρκεια ψεκασμού: Όχι μεγαλύτερη των οκτώ (8) ημερών και πάντα σύμφωνα με την διακήρυξη.
Υπενθυμίζουμε ότι αναστέλλεται η εφαρμογή των ψεκασμών σε περίπτωση που η θερμοκρασία
υπερβεί τους 28Ο C και όταν πνέουν μεγάλης εντάσεως άνεμοι (>5 Μποφόρ)

Τα σχόλια είναι κλειστά.