Ρέθυμνο : Εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών από τον οικισμό Αποστόλων μέχρι Ποταμούς

Εργασίες καθαρισμού τάφρων & πρανών στην επαρχιακή οδό 13 (από τον οικισμό Αποστόλων μέχρι Ποταμούς) από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης
Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης σας ανακοινώνεται ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στην επαρχιακή οδό 13 και συγκεκριμένα στο τμήμα της από τον οικισμό Αποστόλων μέχρι Ποταμούς.
Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες, που έχουν αυθαίρετα τοποθετήσει συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα της οδού (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.
Επίσης, να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους της οδού, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκατασταθεί η λειτουργία και η ασφάλεια της οδού και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον, παρακαλούνται οι οδηγοί, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχει στις επαρχιακές οδούς καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.