Ρέθυμνο:Συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων

Σε εξέλιξη από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνης οι εργασίες καθαρισμού πρανών και τάφρων της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 04, κατά το τμήμα Παλέ(Από ΕΟ 3)-Άγιος Βασίλειος-Αγκουσελιανά-Άγιος Ιωάννης-Κάνεβος-φαράγγι Κοτσυφού

Από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του έργου Αυτεπιστασίας, εκτελούνται καθαρισμοί στα πρανή και τις τάφρους της επαρχιακής οδού υπ’ αριθμ. 04, κατά το τμήμα Παλέ(Από ΕΟ 3)-Άγιος Βασίλειος-Αγκουσελιανά-Άγιος Ιωάννης-Κάνεβος-φαράγγι Κοτσυφού.
Παρακαλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες που έχουν τοποθετήσει αυθαίρετα συρματοπλέγματα, λάστιχα μέσα στο σώμα των αναφερόμενων οδών (τάφρο και πρανές) να τα απομακρύνουν άμεσα.
Επίσης να κόψουν με μέριμνα τους τα κλαδιά που εμποδίζουν την ορατότητα, όπως και να φροντίσουν να μην παρεμποδίζεται η ομαλή απορροή των υδάτων, στις τάφρους των οδών, με τυχόν διαβάσεις που έχουν κατασκευάσει.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα ανωτέρω, θα αποκαθίσταται η λειτουργία των οδών και δεν θα δίδονται αποζημιώσεις.
Επιπλέον παρακαλούνται οι οδηγοί και λόγω αυξημένης κίνησης, να δείχνουν την απαραίτητη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες σήμανσης που θα υπάρχουν στις παρούσες επαρχιακές οδούς, καθ’ όλη την διάρκεια καθαρισμού.

Τα σχόλια είναι κλειστά.