Ρέθυμνο:Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ρεθύμνης

Καλείστε σε Μεικτή Τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης , οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι του Δήμου Ρεθύμνης, στις 12 του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης .

1. Επικαιροποίηση 2/2020 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
2. Προσωρινή πεζοδρόμηση δημοτικής οδού στο Γεράνι.
3. Κατάργηση μιας θέσης περιπτέρου στην οδό Ηγ. Γαβριήλ 107 .
4. Λήψη απόφασης για έναρξη διαδικασίας κύρωσης δρόμου στη θέση “ΜΕΖΑΡΙΑ” του οικισμού Γωνιάς του Δήμου Ρεθύμνης .
5. Χωροθέτηση δύο κοινόχρηστων θέσεων ΑΜΕΑ .
6. Οριοθέτηση ή μη κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ιερολοχιτών για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων .
7. Συζήτηση για θέματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούνται τα τακτικά μελή να ενημερώσουν τους αναπληρωματικούς τους

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Γιώργης Χ. Μαρινάκης
Δήμαρχος Ρεθύμνης

Τα σχόλια είναι κλειστά.