Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης

Καλείστε σε Τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Κοινότητας Ρεθύμνης η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεως της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ρεθύμνης , οδός Σοφοκλή Βενιζέλου, κτίριο Δελφίνι την 12 του μηνός Αυγούστου έτους 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 για την λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση για παραχωρήσεις δημοτικών χώρων.
2. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
3. Γνωμοδότηση για κατάργηση θέσης περιπτέρου στην οδό Ηγ. Γαβριήλ 107 .
4. Διατύπωση γνώμης για μισθώσεις δημοτικών ακινήτων

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με φυσική παρουσία τηρούμενων των υγειονομικών μέτρων στο πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΙΧΑΛΑ

Τα σχόλια είναι κλειστά.