Ρέθυμνο : Συντήρηση & ανάπλαση νεκροταφείων Οικισμών Δήμου Ρεθύμνης

Τη σύμβαση για την εκτέλεση έργων στα Νεκροταφεία Τοπικών Κοινοτήτων, υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης με τον ανάδοχο εργολάβο.

Κατά τους επόμενους 6 μήνες, λοιπόν, που είναι ο συμβατικός χρόνος εκτέλεσης του έργου, θα γίνουν εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης , συμπλήρωσης και εξωραϊσμού

(όπως κατασκευή νέων τάφων, τσιμεντοστρώσεις διαδρόμων, κατασκευή οστεοφυλακίων, κατασκευή νέων περιφράξεων & συντήρηση υφισταμένων κλπ), στα Νεκροταφεία των Οικισμών : Γωνιάς, Ατσιποπούλου , Άνω Βαλσαμόνερου, Γερανίου, Άδελε, Αγίας Παρασκευής, Αμνάτου, Χαρκίων, Κυριάννας, Λούτρας, Καβουσίου, Αστερίου, Χαμαλευρίου, Φωτεινού, Ρουσσοσπιτίου, και Καστέλου.

Ο προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται στο πόσο των 116.500,80 € και η δαπάνη θα καλυφθεί από πόρους του Δήμου Ρεθύμνης (ανταποδοτικά τέλη Νεκροταφείου).

Τα σχόλια είναι κλειστά.