Ρέθυμνο:Σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4795/21 περί συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Δημοσίου Τομέα και συμβούλων ακεραιότητας προς Δημόσιας Διοίκησης και προς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Υπηρεσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης σύστησε μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
Το επιπρόσθετο αυτό μέτρο ελέγχου διαδικασιών προβλέπεται να επιτείνει τον ούτως ή άλλως εντατικό έλεγχο επί των διαδικασιών εξυπηρέτησης του πολίτη υπό την επίβλεψη επικεφαλής εσωτερικού ελεγκτή διαδικασιών, ο οποίος λαμβάνει και συμβουλευτικό ρόλο, σύμφωνα με τα πρότυπα εξυπηρέτησης πολιτών που έχουν επιβληθεί πανευρωπαϊκά.

Όπως αναφέρει η Πρόεδρος κα Κουτσαλεδάκη Ειρήνη, ο αντικειμενικός έλεγχος υπό το πρίσμα καθορισμένων από το Νόμο διαδικασιών αποφέρει πάντα βέλτιστα αποτελέσματα και η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ρεθύμνης αντιλαμβάνεται την αξία αυτής της δικλείδας ασφαλείας, προς όφελος των συναλλασσόμενων πολιτών, των αιρετών και των εργαζόμενων. Ο δε εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης πρωτίστως αποβλέπει στην πρόληψη κάθε παθογένειας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.