Συμμετοχή Δημαρχου Ρεθύμνης και Αντιδημάρχων σε συνάντηση εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης

Συμμετοχή Δημαρχου Ρεθύμνης και Αντιδημάρχων σε συνάντηση εργασίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στο Ηράκλειο…

Στο Ηράκλειο μετέβη σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης, Γιώργης Μαρινάκης προκειμένου να συμμετάσχει, με την ιδιότητα του Προέδρου ΕΔΕΥΑ, στη συνάντηση εργασίας με τον ΟΟΣΑ, η οποία διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα 14-16 Ιανουαρίου 2019, στο πλαίσιο της εκπόνησης της μελέτης « Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020».

Η συγκεκριμένη δράση, διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με την υπηρεσία διαρθρωτικών αλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου, μέσω ΟΟΣΑ, να εκπονηθεί μελέτη μέχρι το 2020, η οποία θα εστιάζει στη διαμόρφωση των διαρθρωτικών, αναπτυξιακών και περιφερειακών πολιτικών της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

Στη συνάντηση εργασίας, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν εκπρόσωποι Υπουργείων, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι ΕΒΕ και ξενοδοχειακών επιμελητηρίων της Κρήτης, Εφορίες Αρχαιοτήτων, επαγγελματικές ομοσπονδίες κ.α.

Στο πλαίσιο των συναντήσεων, παρουσιάστηκε η υφιστάμενη κατάσταση στις μεγάλες περιφέρειες της χώρας (για την Περιφέρεια Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η ίδια συνάντηση πραγματοποιήθηκε τον π. Νοέμβριο ενώ η νυν συνάντηση αφορούσε τις περιφέρειες Κρήτης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων) και διατυπώθηκαν απόψεις εκ μέρους των συμμετεχόντων για τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιφερειών τους, οι οποίες θα ενσωματωθούν στην υπό εκπόνηση μελέτη.

Ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΕΔΕΥΑ κ. Μαρινάκης Γιώργης έλαβε μέρος στις εργασίες της συνάντησης με θέμα: « Περιβάλλον και αποδοτικότητα πόρων».
Την πρώτη ημέρα της συνάντησης εργασίας, ο Δήμος Ρεθύμνης εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο της ΚΕΔΗΡ κα Μπιρλιράκη Πέπη, στη συνεδρίαση με θέμα «Ανταγωνιστικότητα, ελκυστικότητα και τουρισμός, έρευνα καινοτομίας και έξυπνη εξειδίκευση» και από τον Αντιδήμαρχο Αγροτικών θεμάτων και Πολιτικής Προστασίας στη συνεδρίαση με θέμα: «Χωρική συνοχή, αστική και αγροτική ανάπτυξη».

Τα σχόλια είναι κλειστά.