Γυναίκεια Επιχειρηματικότητα: λύση για την ανάπτυξη;

γράφει η Μαριάντζελα Αθανασοπούλου*

Μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για ένα επίκαιρο ζήτημα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 12/1 στο Ρέθυμνο, αναφορικά με την γυναικεία επιχειρηματικότητα. Εκεί αναλύθηκε τόσο η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, όσο και ο ρόλος της στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα ξεχωριστοί ομιλητές από τον χώρο της γυναικείας επιχειρηματικότητας ,μεταξύ των οποίων και η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, αναφέρθηκαν στις διαφορετικές παραμέτρους του εν λόγω θέματος. Τα ζητήματα που τέθηκαν σίγουρα άφησαν περαιτέρω χώρο για σκέψη.

Στην Ελλάδα της κρίσης και της οικονομικής αβεβαιότητας, όπου η ανεργία αποτελεί ένα φαινόμενο που διαρκώς εντείνεται, η εμφάνιση και η ανάπτυξη επιχειρήσεων είναι ικανή δώσει μια ικμάδα «ζωής» στην οικονομία και την κοινωνία. Αυτό οφείλεται στο ότι η ανάπτυξη της οικονομίας σαφέστατα συσχετίζεται με τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η αύξηση του εθνικού πλούτου, η παραγωγή τεχνογνωσίας και καινοτομιών, η αφθονία και η ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών και φυσικά η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης αποτελούν μόνο ένα μέρος της προσφοράς των επιχειρήσεων προς την οικονομία.

Την «επανάσταση» τους στον τομέα της επιχειρηματικότητας έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια οι γυναίκες. Θα έλεγε κανείς πως από τη φύση του και τον ρόλο που έχει στην σύγχρονη κοινωνία ο γυναικείος πληθυσμός διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως συναισθηματική νοημοσύνη, οργανωτικότητα, δυνατό ένστικτο, κοινωνική υπευθυνότητα καθώς και ουσιαστικές διαπροσωπικές ικανότητες. Χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία μαζί με την απαραίτητη ευελιξία και ψυχοσύνθεση στον χώρο των επιχειρήσεων.

Η γενικότερη παραδοχή δείχνει πράγματι τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ξεκινούν να αναδεικνύονται στον τομέα της επιχειρηματικότητας παράλληλα με τον ανδρικό πληθυσμό. Μπορούμε να πούμε ότι σταδιακά διακρίνονται και αποτελούν λαμπρό παράδειγμα, τολμώντας και επιδιώκοντας να εξαλείψουν κάθε είδους εναπομείναντα στερεότυπα.

Διεκδικούν επομένως ίσα δικαιώματα και ίσους όρους σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, αποδεχόμενες κάθε είδους πρόκληση.

Ιδιαίτερα σε χώρες του εξωτερικού το ίδιο το κράτος συμβάλλει και στηρίζει το εγχείρημά τους αυτό. Ταυτόχρονα στη χώρα μας έχουν γίνει προσπάθειες ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από γυναίκες, μέσω προγραμμάτων όπως είναι το ΕΣΠΑ, το HORIZON 2020, οι επιδοτήσεις ανά τομέα και εν γένει τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Φαίνεται, όμως, πως στην πλειοψηφία τους οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται από γυναίκες όπως και συνολικά η επιχειρηματική πρωτοβουλία στη χώρα μας αντιμετωπίζουν ορισμένους ανασταλτικούς παράγοντες ως προς την υλοποίηση και την επιτυχία τους.

Οι παράγοντες αυτοί έχουν να κάνουν τόσο με την ψυχοσύνθεση τους (έλλειψη αυτοπεποίθησης), την απουσία κατάρτισης και επαγγελματικού προσανατολισμού σε επιχειρησιακά θέματα. Επίσης ανασταλτικούς παράγοντες αποτελούν τα στερεότυπα και οι παθογένειες, η απουσία χρηματοδοτήσεων,  το δύσβατο διοικητικό και φορολογικό περιβάλλον και τέλος η έλλειψη καθοδήγησης στα πρώτα κρίσιμα βήματα της επιχείρησης.

Έρευνες παρουσιάζουν τις γυναίκες ιδιαίτερα επιφυλακτικές στην ανάληψη επιχειρηματικού ρίσκου ενώ παράλληλα δείχνουν να προτιμούν ασφαλείς στρατηγικές, εμποδίζοντας έτσι τον ρυθμό ανάπτυξης της επιχείρησης τους.

Συγκριτικά  με  την  υπόλοιπη  Ευρώπη,  η  Ελλάδα  εμφανίζει  χαμηλότερα 
ποσοστά γυναικείας  επιχειρηματικότητας. Στην Ελλάδα της οικονομικής κρίσης τα σημάδια δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά και μένουν ακόμη αρκετά βήματα να γίνουν για την βελτίωση της κατάστασης.

Κάτι που αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» για την βελτίωση συνολικά της κατάστασης της οικονομίας. Σύμφωνα, λοιπόν, με έρευνα του ΙΟΒΕ η γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων μειώθηκε το 2016 σε 4,8% (περίπου 168 χιλιάδες γυναίκες) από 6% το 2015 ακολουθώντας την συνολική μείωση επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Αναφανδόν, οι γυναίκες στις μέρες μας, έχουν καταφέρει σε σημαντικό βαθμό να διακριθούν στον επιχειρηματικό κόσμο. Πλέον τολμούν, δημιουργούν, σχεδιάζουν και βάζουν τα θεμέλια για ένα μέλλον απαλλαγμένο από στερεότυπα.

Διεκδικούν εξίσου ίσα δικαιώματα με το άλλο φύλο σε ό,τι αφορά τις ευκαιρίες ίδρυσης και λειτουργίας νέων επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα αποδέχονται τις προκλήσεις της εποχής. Δεν μένουν απλοί θεατές των εξελίξεων, αντίθετα συμμετέχουν ενεργά, δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και κατακτούν τον κόσμο των επιχειρήσεων. Όμως για την βελτίωση της κατάστασης δεν αρκούν μόνο οι καλές προθέσεις, ενώ πρέπει επιτέλους το κράτος να αποτελέσει εγγυητή της ομαλότητας και στυλοβάτη της επιχειρηματικότητας.

Έτσι, για να πραγματωθεί από «θεωρία» ως πράξη η Ελλάδα πρέπει να υποστηρίξει έμπρακτα τις επιτυχίες της γυναικείας επιχειρηματικότητας, ώστε αυτή να «αποδώσει καρπούς». Ακολουθώντας το παράδειγμα άλλων χωρών πρέπει πρώτα να ξεπεραστούν μια σειρά από κολλήματα. Τέτοια είναι αυτό της γραφειοκρατίας, της υψηλής φορολογίας, της πολιτικής αστάθειας.

Πρέπει να καλλιεργηθεί ένα κλίμα φιλικό προς τις επενδύσεις με ανάπτυξη νέων χρηματοδοτικών εργαλείων με παράλληλη θέσπιση απλοποιημένων διαδικασιών. Μέσα από τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις οι γυναίκες θα πάρουν την θέση που τους αξίζει στο «επιχειρείν» συνεισφέροντας στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

 

*Φοιτήτρια Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστημίου Κρήτης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.