Τιμωρίες ποδοσφαιριστών Α΄και Β΄Κατηγορίας Ρεθύμνου

Τιμωρίες ποδοσφαιριστών

Με απόφαση της ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Ε.Π.Σ.Ρ. στη συνεδρίαση της 18-3-2019, επικύρωσε ομόφωνα τις παρακάτω ποινές:
ΑΓΩΝΕΣ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (23Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΨΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του σωματείου ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ με αριθ. Δελ. 563971 ΕΠΙΒΑΛΕΙ:
Α) Ποινή αποκλεισμού τεσσάρων (4) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «40 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. (1) περιπτ. (δ) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την  παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα. (Αποβλήθηκε με απευθείαςκόκκινη κάρτα για εξυβριστική συμπεριφορά λόγω προς τον Διαιτητή}.
Β) Ποινή αποκλεισμού Πέντε (5) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «50 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. (1) περιπτ. (ε) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του ΠειθαρχικούΚώδικα. {ΔΙΟΤΙ: μετά την αποβολή του εξεδήλωσε επιθετική συμπεριφορά σε βάρος του Διαιτητή
κινούμενος απειλητικά εναντίον του (ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΒΙΑΙΟΠΡΑΓΙΑΣ) συνοδευόμενη με εξυβριστικούςχαρακτηρισμούς εναντίον του}. Κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 10 παραγ. (3) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα.
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
 Αποκλεισμού Επτά (7) (5+2=7) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό
πρόστιμο «70 ΕΥΡΩ». Επειδή όμως σύμφωνα με το άρθρο 10 παραγ. (4) περιπτ. (α) ο ανωτέρω ποδ/στής θεωρείται ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ {Υπ’ αριθμ. 256/6-2-2019 – Απόφαση Π.Ε. (18ΗΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)ποινή αποκλεισμού τριών (3) αγωνιστικών ημερών και χρηματικό πρόστιμο «30 ΕΥΡΩ»(ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ) και κατόπιν τούτου σύμφωνα με την παραγ. (4) περιπτ. (β) του άρθρου10 του Πειθαρχικού Κώδικα η επιβληθείσα συγχωνευτική ποινή των επτά (7) αγωνιστικών ημερών αυξάνεται στο διπλάσιο ήτοι: ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΟΙΝΗ: 7Χ2=14 αγωνιστικών ημερών
και χρηματικό πρόστιμο «140 ΕΥΡΩ». – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΣΤΕΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – ΑΟΝ ΑΣΤΕΡΑΣ της 17-3-2019.
2) Στον ποδ/στή ΖΕΡΒΟ ΜΙΧΑΗΛ του σωματείου ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ με αριθ. Δελ. 1333549 ΕΠΙΒΑΛΕΙ:
Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 10 παραγ. (1) περιπτ. (α) εδάφιο (Ι) σε συνδυασμό και με την παραγ. (2) περιπτ. (δ) του ιδίου άρθρου του Πειθαρχικού Κώδικα. (Αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για ανάρμοστη διαγωγή προς τον Διαιτητή) – στον αγώνα Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΚΑΛΥΒΟΥ – ΑΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ της 16-3-2019.
ΑΓΩΝΕΣ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (22Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ)
1) Στον ποδ/στή ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του σωματείου ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ με αριθ. Δελ. 1413763  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνο παιχνίδι)}. – στον
αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟΝ ΚΕΡΑΥΝΟΣ – Α.Γ.Ο.Δ.Α. ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ της 17-3-2019.
2) Στον ποδ/στή ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ ΡΑΦΑΗΛ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 1326649  ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (επικίνδυνο παιχνίδι)}. –
στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ της 17-3-19.
3) Στον ποδ/στή ΛΙΟΔΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του σωματείου ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ με αριθ. Δελ. 1191430 ΕΠΙΒΑΛΕΙ: Ποινή αποκλεισμού μιας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματικό πρόστιμο «10 ΕΥΡΩ» για παράβαση του άρθρου 7 παραγ. 2 περιπτ. (α) σε συνδυασμό και με την παραγ. (3) του ιδίου άρθρου καθώς και με την παραγ. 2 περιπτ. (δ) του άρθρου 10 του Πειθαρχικού Κώδικα {Αποβλήθηκε με 2η κίτρινη κάρτα (έμμεση κόκκινη) για αντιαθλητική συμπεριφορά (τράβηγμα φανέλας αντιπάλου)}.
– στον αγώνα Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΟ ΑΓΙΑΣ ΓΑΛΗΝΗΣ – ΑΟ ΜΕΛΑΜΠΩΝ της 17-3-19.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Π.Σ.Ρ.

Τα σχόλια είναι κλειστά.