Διακρίσεις: Κι όμως επιταχύνουν την γήρανση

Οι διακρίσεις συνδέθηκαν με σημάδια βιολογικής γήρανσης σε μοριακό επίπεδο, σύμφωνα με νέα έρευνα... Τι σημαίνει αυτό για την υγεία;

Διακρίσεις: Κι όμως επιταχύνουν την γήρανση

Οι διακρίσεις μπορεί να επιταχύνουν τις βιολογικές διαδικασίες της γήρανσης, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη από τους ερευνητές του NYU School of Global Public Health.

Η έρευνα συνδέει τις διακρίσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις με αλλαγές σε μοριακό επίπεδο, αποκαλύπτοντας έναν νέο πιθανό παράγοντα διαφοροποίησης των ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση και τον θάνατο.

«Η επιτάχυνση της διαδικασίας της γήρανσης μπορεί να συμβάλλει σε ασθένειες και πρόωρη θνησιμότητα, τροφοδοτώντας ανισότητες ακόμα και στην υγεία», δήλωσε ο ανώτερος συγγραφέας της μελέτης, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Brain, Behavior, and Immunity-Health.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα άτομα που δέχονται διακρίσεις ή προκαταλήψεις για διαφορετικές πτυχές της ταυτότητάς τους, όπως για παράδειγμα το φύλο, η φυλή, το βάρος ή κάποια σωματική αναπηρία, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, της υψηλής αρτηριακής πίεσης και της κατάθλιψης.

Ενώ οι ακριβείς βιολογικοί παράγοντες που οδηγούν σε αυτές τις επιπτώσεις δεν είναι πλήρως κατανοητοί, η χρόνια ενεργοποίηση της απόκρισης του σώματος στο στρες είναι ένας πιθανός παράγοντας.

Για να κατανοήσουν καλύτερα τη σύνδεση μεταξύ των διακρίσεων και της γήρανσης, οι ερευνητές εξέτασαν τρεις μετρήσεις μεθυλίωσης του DNA, δείκτης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση των βιολογικών επιπτώσεων του στρες και της γήρανσης στο σώμα.

Στην συνέχεια συλλέχθηκαν δείγματα αίματος από σχεδόν 2.000 ενήλικες των ΗΠΑ που συμμετείχαν στην μελέτη Midlife στις Ηνωμένες Πολιτείες (MIDUS). Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν για τις εμπειρίες τους αναφορικά με τρεις μορφές διακρίσεων: καθημερινή, μεγάλη και στο χώρο εργασίας.

Ο όρος “καθημερινή διάκριση” χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει λεπτές και ασήμαντες περιπτώσεις ασέβειας στην καθημερινή ζωή ενώ στις “μεγάλες διακρίσεις” συγκαταλέγονταν οι οξείες και έντονες περιπτώσεις διακρίσεων (για παράδειγμα, σωματική απειλή).

Οι διακρίσεις στο χώρο εργασίας περιλαμβάνουν άδικες πρακτικές, περιορισμένες επαγγελματικές ευκαιρίες και τιμωρία με βάση την ταυτότητα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διακρίσεις συνδέονταν με την επιταχυνόμενη βιολογική γήρανση, με τους ανθρώπους που ανέφεραν περισσότερες διακρίσεις να γερνούν πιο γρήγορα βιολογικά σε σύγκριση με εκείνους που βίωσαν λιγότερες.

Οι καθημερινές και μεγάλες διακρίσεις συσχετίστηκαν σταθερά με τη βιολογική γήρανση, ενώ η έκθεση σε διακρίσεις στον χώρο εργασίας συνδέθηκε επίσης με την επιτάχυνση της γήρανσης, αλλά ο αντίκτυπός της ήταν συγκριτικά λιγότερο σοβαρός.

Γιατί μας γερνούν;

Μια βαθύτερη ανάλυση έδειξε ότι δύο παράγοντες – το κάπνισμα και ο δείκτης μάζας σώματος – εξηγούν περίπου το ήμισυ της συσχέτισης μεταξύ διακρίσεων και γήρανσης, υποδηλώνοντας ότι άλλες αποκρίσεις στο στρες που προκαλούν οι διακρίσεις, όπως η αυξημένη κορτιζόλη και ο κακός ύπνος, συμβάλλουν στην επιτάχυνση της γήρανσης.

“Ενώ οι παραπάνω δύο παράγοντες εξηγούν εν μέρει αυτές τις ανισότητες, είναι πιθανό ότι μια σειρά από διαδικασίες συνδέουν τους ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες με τη βιολογική γήρανση” αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ερευνητές.

Επιπλέον, η σχέση μεταξύ των διακρίσεων και της επιταχυνόμενης βιολογικής γήρανσης διέφερε ανάλογα με τη φυλή.

Οι Αφροαμερικανοί συμμετέχοντες στη μελέτη ανέφεραν περισσότερες διακρίσεις και έτειναν να παρουσιάζουν μεγαλύτερη βιολογική ηλικία και ταχύτερη βιολογική γήρανση. Οι λευκοί συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερες διακρίσεις, ήταν όμως πιο επιρρεπείς στις επιπτώσεις τους, σύμφωνα με τους ερευνητές, πιθανόν εξαιτίας της μειωμένης έκθεσής τους σε αυτές και των μειωμένων στρατηγικών αντιμετώπισης.

«Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αντιμετώπισης όλων των μορφών διακρίσεων για την υποστήριξη της δημόσιας υγείας, της υγιούς γήρανσης και την προώθηση της ισότητας στην υγεία», καταλήγουν οι ερευνητές.

Τα σχόλια είναι κλειστά.