Δήμος Χανίων:Κέντρο ελέγχου (control center) και ενίσχυση υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων

Έγκριση χρηματοδότησης ύψους 1,8 εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα «Α. Τρίτσης»

Εγκρίθηκε ένα ακόμη έργο του Δήμου Χανίων, για χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», έπειτα από Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα. Το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση κέντρου ελέγχου και ενίσχυση κρίσιμων υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων στον Δήμο Χανίων», έχει στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου ελέγχου έξυπνης πόλης (Smart City Control Center), καθώς και την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνέχειας (business continuity) του Οργανισμού.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική παρέμβαση, που θα αλλάξει συντριπτικά τον τρόπο διαχείρισης κρίσεων σε όλη την επικράτεια του Δήμου Χανίων, ενώ πρόκειται να ενισχύσει την ετοιμότητα των υπηρεσιών μας σε έκτακτες καταστάσεις, με μεγαλύτερη ταχύτητα και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, ευχαριστώντας παράλληλα θερμά τα στελέχη του Υπουργείου για την ένταξη της χρηματοδότησης.

Το εν λόγω έργο, ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται σε 1.892.591,88 €, αποτελείται από τρείς (3) διακριτές ομάδες υποέργων ως εξής:

ΟΜΑΔΑ Α: Διαμόρφωση κέντρου ελέγχου (Control Center) και ενίσχυση υπολογιστικών υποδομών, η οποία περιλαμβάνει:
1. Ενίσχυση των κρίσιμων υποδομών – κέντρου δεδομένων του Δήμου Χανίων.
2. Ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων του Δήμου Χανίων.
3. Δημιουργία Κέντρου Ελέγχου έξυπνης πόλης (Smart City Control Center) και συστήματος παρακολούθησης κρίσιμων υποδομών (δρόμοι /ποτάμια, κ.α).

ΟΜΑΔΑ Β: Ενίσχυση υποδομής γεωχωρικών δεδομένων (Τρισδιάστατο υπόβαθρο οδικού δικτύου και λοιπών υποδομών):
1. Δημιουργία νέου γεωχωρικού Υποβάθρου Οδικού Δικτύου και λοιπών υποδομών, 300 km αστικών – περιαστικών – υπεραστικών οδών και 10 km πεζοδρόμων με τη μεθοδολογία αποτύπωσης 3D mobile mapping survey-grade (τοπογραφικής ακρίβειας).
2. Ένταξη νέου γεωχωρικού υποβάθρου οδικού δικτύου στην υπάρχουσα υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών.
3. Επέκταση λειτουργικότητας της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (Geospatial Information Infrastructure).

ΟΜΑΔΑ Γ: Προμήθεια προηγμένου εξοπλισμού επίγειας και εναέριάς αποτύπωσης:
1. Σύστημα εναέριας αποτύπωσης – χαρτογράφησης με μη επανδρωμένο πτητικό μέσο (drone).
2. Προηγμένο εξοπλισμό επίγειας αποτύπωσης με δυνατότητα πλήρους τοπογραφικής αποτύπωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, θα χρησιμοποιηθούν καινοτόμες τεχνολογίες, όπως:
• Eικονικοποίηση (virtualization) για υψηλή διαθεσιμότητα και διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας.
• Τεχνολογίες AI – deep learning.
• Τρισδιάστατη (3D) αποτύπωση υποδομών.
• Εναέρια αποτύπωση με πτητικό μέσο (drone).
Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου εκτιμάται σε 14 μήνες.

Τα σχόλια είναι κλειστά.