Ηράκλειο:Υπογραφή σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης ανέγερσης νηπιαγωγείου στην περιοχή του Μπεντεβή

Υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου και εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας , η 1η επιμέρους (εκτελεστική) σύμβαση της «Συμφωνίας – πλαίσιο για την εκπόνηση μελετών κτηριακών έργων σχολικής ή προσχολικής αγωγής». Την σύμβαση εκ μέρους του Δήμου υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Γιάννης Αναστασάκης.

Η 1η επιμέρους σύμβαση αφορά στην μελέτη ανέγερσης Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ.28 της Π.Ε. Δημητρίου – Μπεντεβή και το κόστος της ανέρχεται στο ποσό των 72.155 €
Το μελετητικό αντικείμενο θα περιλαμβάνει:
• Τοπογραφική Μελέτη
• Γεωτεχνική Μελέτη και Έρευνα, στα στάδια προμελέτης και οριστικής μελέτης
• Αρχιτεκτονική Μελέτη, στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής
• Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη, στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής
• Στατική μελέτη στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής
• Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, στα στάδια προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής
• ΣΑΥ-ΦΑΥ
• Τεύχη Δημοπράτησης

Η μελέτη θα εκπονηθεί λαμβάνοντας υπόψη:
• Τις Αρχές του Βιοκλιματικού σχεδιασμού
• Τις προδιαγραφές της ΚΤΥΠ ΑΕ
• Τις Προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση και πρόσβαση μαθητών, εκπαιδευτικών και κοινού με δυσκολίες στην όραση, ακοή και κινητικότητα
• Την εξοικονόμηση ενέργειας (nZEB κτήριο)
• Την δυνατότητα επανάληψής της σε άλλο οικόπεδο

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.