Οριστικό τέλος για την αργία των Τριών Ιεραρχών στην εκπαίδευση

Κανινικά τα μαθήματα στα φροντιστήρια και στα κέντρα ξένων γλωσσών την Τρίτη
Κανονικά θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, ανήμερα της γιορτής των Τριών Ιεραρχών, τα μαθήματα στα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, διότι η εν λόγω αργία καταργείται με υπουργική απόφαση.

Πιο αναλυτικά, με υπουργική απόφαση που υπεγράφη από την υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μακρή, καταργήθηκε επίσημα η ως ημέρα αργίας η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών και για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Θυμίζεται ότι για τα σχολεία είχε πάψει να θεωρείται αργία από το 2020 και τα μαθήματα πραγματοποιούνται κανονικά την 30η Ιανουαρίου. Ουσιαστικά η υπογραφή της απόφασης, καταργεί την αργία από την εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας:
Υπεγράφη από την Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ζέττα Μ. Μακρή, η με αριθμ. 8778/Ν1/26-01-2024 απόφαση με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 219434/Α5/21.12.2016 (Β΄ 4212) απόφαση με θέμα: «Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών».

Με την συγκεκριμένη υπουργική απόφαση καταργείται από το σημείο II του στοιχείου Β. ΑΡΓΙΩΝ μόνο η θρησκευτική γιορτή των Τριών Ιεραρχών για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών.

Κατά τα λοιπά ισχύει η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η εν λόγω απόφαση έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Τα σχόλια είναι κλειστά.