Παρέμβαση του Ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη προς απάντηση ανακριβών δημοσιευμάτων

Παρέμβαση του Ομίλου Ν. Δασκαλαντωνάκη σε απάντηση ανακριβών δημοσιευμάτων . Σε απάντηση ανακριβών δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας …..

Σε απάντηση ανακριβών δημοσιευμάτων που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με την Εταιρεία Συμμετοχών Ελληνική Ξενοδοχειακή Εταιρεία ΑΕ (ΕΞΕ), ο Όμιλος Νικολάου Δασκαλαντωνάκη δηλώνει προς αποκατάσταση της αλήθειας τα εξής:

Οι Ιωάννης Δασκαλαντωνάκης, Κωνσταντίνα Δασκαλαντωνάκη και Παρθενόπη Φραγκούλη, σε αντίθεση με όσα διατείνονται, κρίθηκε οριστικά ότι είναι μέτοχοι μειοψηφίας της ως άνω εταιρείας με σειρά πρόσφατων δικαστικών αποφάσεων (Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών 20/2019 και 977/2019, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 2225/2018).

Ο διορισμός προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου στην ΕΞΕ, με συμμετοχή προσώπων επιλογής του Νικολάου Δασκαλαντωνάκη, έχει μοναδικό σκοπό την άμεση σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας για εκλογή οριστικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Σημειώνεται τέλος, ότι στις 20.09.2019 δικάζεται αγωγή αποζημίωσης της ΕΞΕ κατά της Παρθενόπης Φραγκούλη και συνεργατών των Ιωάννη Δασκαλαντωνάκη και Κωνσταντίνας Δασκαλαντωνάκη για υπεξαίρεση χρημάτων και εταιρικών εγγράφων της εταιρείας.

Τα σχόλια είναι κλειστά.