Ρέθυμνο:Επιχορήγηση 212.000 ευρώ στο Δήμο Μυλοποτάμου για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις

Γιάννης Κεφαλογιάννης: «σημαντική και αναγκαία οικονομική βοήθεια που ικανοποιεί ένα δίκαιο αίτημα της αυτοδιοίκησης»

Στην έγκριση επιχορήγησης συνολικού ποσού έως 19.271.229,95 € σε ΟΤΑ της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεών τους που απορρέουν από διαταγές πληρωμής και δικαστικές αποφάσεις που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την 24η Μαρτίου 2022 και αφορούν σε αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή αποζημιώσεις από αδικοπραξία, προχώρησε με απόφαση του ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης κ. Στέλιος Πέτσας.
Σύμφωνα με την απόφαση, μετά τον Δήμου Ρεθύμνου (1.628.184,76 €) και τον Δήμο Αγίου Βασιλείου (294.710,00 €) για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου επιχορηγείται και ο Δήμος Μυλοποτάμου με το ποσό των 211.528,62 €.
Για την εξόφληση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους, οι επιχορηγούμενοι ΟΤΑ θα υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Επιχορηγήσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, τις Εντολές Εξόφλησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 5 του άρθρου 2 της αριθμ. 28528/4.05.2022 (ΑΔΑ: 684Φ46ΜΤΛ6-ΣΚ9) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Βουλευτής Ρεθύμνου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Κεφαλογιάννης σε γραπτή του δήλωση αναφέρει τα εξής:
«Η νέα επιχορήγηση Δήμων και Περιφερειών για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, συνολικού ύψους 19,3 εκατ. αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο, με τις συνολικές πιστώσεις που διατέθηκαν στους ΟΤΑ να διαμορφώνονται σε περίπου 42 εκατ. ευρώ. Πρόκειται, όπως έχω επαναλάβει και στο παρελθόν, για μια σημαντική και αναγκαία οικονομική βοήθεια που ικανοποιεί ένα δίκαιο αίτημα της αυτοδιοίκησης. Για την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, μετά το Δήμο Ρεθύμνου, ο οποίος έχει επιχορηγηθεί με το ποσό 1.628.000 εκ. ευρώ και τον Δήμο Αγίου Βασιλείου, ο οποίος έχει επιχορηγηθεί με το ποσό των 211.000 ευρώ, επιχορηγείται σήμερα και ο Δήμος Μυλοποτάμου με το ποσό των 211.000 ευρώ., κάτι για το οποίο ενημέρωσα ήδη τον Δήμαρχο Μυλοποτάμου κ. Δημήτρη Κόκκινο. Μέσα από ένα συντονισμένο σχεδιασμό η Κυβέρνηση συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας επιταχύνοντας περαιτέρω την απομείωση των υποχρεώσεων των ΟΤΑ ενισχύοντας την πραγματική οικονομία προς όφελος των ίδιων των δημοτών».

Τα σχόλια είναι κλειστά.