Ρέθυμνο : Οδηγίες καταναλωτών για τα σαρακοστιανά εδέσματα

Ενημέρωση καταναλωτών ενόψει της Σαρακοστής από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της ΠΕΡ

Με γνώμονα την πληρέστερη ενημέρωση και προστασία του καταναλωτικού κοινού, η Διεύ-θυνση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέρινας της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης ενημερώνει τους πολίτες – καταναλωτές με χρήσιμες συμβουλές και βασικές οδηγίες για τις αγορές που θα πραγματοποιήσουν ενόψει των εορτών της Καθαρής Δευτέρας αλλά και για όλη τη Σαρα-κοστή.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

 Αγοράζουμε τρόφιμα από επίσημα και ελεγχόμενα σημεία της τοπικής αγοράς.
 Αγοράζουμε προϊόντα που είναι τοποθετημένα μέσα σε ψυγεία ή ψυχόμενες προθήκες και όχι εκτός ψυγείου ή εκτεθειμένα σε σκόνη και μικρόβια.
 Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής του προσωπικού και στην καθαριό-τητα του εξοπλισμού και του χώρου από τον οποίο προμηθευόμαστε τρόφιμα.
 Εξετάζουμε προσεκτικά την επισήμανση των προϊόντων (Υγειονομική Ταυτότητα):
o Η σφραγίδα της επιχείρησης, η οποία είναι μικρή και ελλειψοειδής,
o Τον Κωδικό Αριθμό της επιχείρησης, πχ.ΕL 30, EU 60 κτλ,
o Την ονομασία πώλησης,
o Το καθαρό βάρος,
o Τη χρονολογία ανάλωσης,
o Της ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης και χρήσης,
o Το όνομα,
o Την εμπορική επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή συσκευαστή,
o Τον τόπο παραγωγής ή προέλευσης.

Μαλάκια:

Κεφαλόποδα (Χταπόδια, Καλαμάρια, Σουπιές, Μόσχιοι, Θράψαλα κλτ). Τα βρίσκουμε στην αγορά, είτε ως νωπά, είτε ωε κατεψυγμένα.

• Νωπά: Προσέχουμε ιδίως την οσμή, η οποία πρέπει να είναι η οσμή της θάλασσας. Οποιαδήποτε άλλη οσμή θεωρείται μη φυσιολογική. Επίσης, η σάρκα πρέπει να είναι συμπαγής, ελαστική, γυαλιστερή και τα πλοκάμια-βεντούζες να είναι αναθετικά στο τράβηγμα.
• Κατεψυγμένα: Τα καταψυγμένα πρέπει να συντηρούνται, στο σημείο πώλησης, σε καταψύκτη στους -18oC, να πωλούνται συσκευασμένα και με υγειονομικό σήμα, δηλα-δή την Υγειονομική Ταυτότητα του προϊόντος.

Δίθυρα:

(Μύδια, Κυδώνια, Γυαλιστερές, Στρείδια, κτλ). Πωλούνται συσκευασμένα σε μικρές συσκευα-σίες (συνήθως σε δίχτυ), οι οποίες φέρουν το υγειονομικό σήμα, καθώς και όλες τις υποχρεω-τικές ενδείξεις. Σε κάθε περίπτωση τα οστρακοειδή πρέπει να είναι ζωντανά, πριν καταναλω-θούν και ο έλεγχος τους να είναι εύκολος. Τα κελύφη τους πρέπει να είναι κλειστά, ή αν είναι μερικώς ανοιχτά, με την ελάχιστη πίεση, πάνω στο κέλυφος, πρέπει να κλείνουν μόνα τους.

Τα μύδια πωλούνται, με κέλυφος ή αποκελυφωμένα και επίσης καταψυγμένα. Τα αποκελυ-φωμένα συσκευάζονται μέσα σε πλαστικές σακούλες, με μια ποσότητα πόσιμου νερού. Στην συσκευασία τους πρέπει να υπάρχει το υγειονομικό σήμα και όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις που προαναφέρθηκαν. Η ημερομηνία ανάλωσης ορίζεται με ευθύνη του παραγωγού. Τα κα-τεψυγμένα πρέπει να φέρουν, ομοίως όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις.

Γαστερόποδα:

(σαλιγκάρια). Διατίθενται στην αγορά, είτε ως νωπά, χωρίς συσκευασία, είτε ως κατεψυγμένα. Τα νωπά πρέπει να είναι οπωσδήποτε ζωντανά. Τα κατεψυγμένα πρέπει να φέρουν, στη συ-σκευασία τους, όλες τις υποχρεωτικές ενδείξεις.

1. Εχινόδερμα:
Είναι οι γνωστοί μας αχινοί, οι οποίοι πρέπει να είναι ζωντανοί όταν καταναλώνονται. Η διαπίστωση αυτή, γίνεται με απλή παρατήρηση, κατά την οποία βλέπουμε να κινούνται τα αγκάθια τους.

2. Μαλακόστρακα:
Συμπεριλαμβάνονται Γαρίδες, Καραβίδες, Αστακοί, Καβούρια κτλ. Όταν είναι ζωντανά εμφανίζουν κινήσεις στις κεραίες και στα πόδια. Πρέπει να έχουν την οσμή της θάλασσας, τα αρθρωτά τους μέρη να είναι στερεά προσκολλημένα στο σώμα, η επιφάνεια τους να είναι γυα-λιστερή και το κεφάλι τους δεν πρέπει να φέρει μαύρες κηλίδες ή να είναι μελανιασμένο. Τα καταψυγμένα πρέπει να φέρουν, στη συσκευασία τους όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις.

Πριν από κάθε προμήθεια θαλασσινών, επιστρατεύουμε όλη την προσοχή μας. Τα θαλασσινά, γενικά, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα. Η οσμή και η εξωτερική όψη τους, είναι τα πιο σταθερά χα-ρακτηριστικά, για να κρίνουμε την καταλληλότητα τους. Πρέπει να ελέγχουμε, πάντα, το βάρος των προϊόντων, όταν τα αγοράζουμε, να τα ζυγίζουμε και αλλού.

Επειδή διάφορα είδη θαλασσινών, διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους πχ Χταπόδια – μοσχιοί, μπαρμπούνια- κουτσομούρες, πρέπει να προσέχουμε καλά, τις επιγραφές και σημάνσεις, που αναγράφουν τις πληροφορίες του είδους, ώστε να μην υπάρχει πιθανότητα παραπλάνησης.

Παρακαλούνται, οι καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις αγορές τους και στην πε-ρίπτωση που διαπιστώσουν διάθεση υποβαθμισμένων, ακατάλληλων, αλλοιωμένων τροφί-μων, να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.