Συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης και της διοίκησης AREPO σε συνέδριο στην Κύπρο για την αξία των τοπικών προϊόντων προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ).

Η πρόεδρος της ένωσης AREPO Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη και αντιπροσωπεία της Περιφέρειας Κρήτης, προσκλήθηκαν ως εισηγητές σε συνέδριο που οργανώθηκε από την Αναπτυξιακή Λάρνακας στο Ορεινό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Το συνέδριο χαιρέτησαν ο εκπρόσωπος του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Σωκράτης Σωκράτους ο οποίος μετέφερε το χαιρετισμό του Υπουργού και αναφέρθηκε στον σαφή προσανατολισμό του Υπουργείου στη στήριξη των προϊόντων προέλευσης. Επίσης ο Δ/ντής της Αναπτυξιακής Λάρνακας Βασίλης Κωνσταντίνου επεσήμανε την αναγκαιότητα συμμετοχής όλων των φορέων στην στήριξη και προώθηση των προϊόντων.

Η πρόεδρος της ένωσης AREPO παρουσίασε τις δραστηριότητες, τις ουσιαστικές παρεμβάσεις, τις πρωτοβουλίες, την πολυεπίπεδη δυναμική, τη συμμετοχή στις διαβουλεύσεις, τις διμερείς συμφωνίες και το νέο διαμορφούμενο διεκδικητικό πλαίσιο που συμμετέχει η ένωση AREPO ενώ επεσήμανε τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα τρέχοντα ζητήματα. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην επισήμανση των τροφίμων ένα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο η Περιφέρεια Κρήτης έχει επεξεργαστεί και επιστημονικά τεκμηριωμένα έχει καταθέσει τη θέση της, που ενσωματώθηκε στο κοινό έγγραφο θέσης της ένωσης AREPO.

Ο Επιστημονικός συνεργάτης της Περιφέρειας Κρήτης για θέματα AREPO Χαράλαμπος-Νικόλαος Πίτερης αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της δυναμικής της Περιφέρειας Κρήτης για τα προϊόντα προέλευσης, παρουσίασε τον κατάλογο των προϊόντων της Κρήτης ενώ αναφέρθηκε στον πολυδιάστατο ρόλο των προϊόντων προέλευσης ως πνευματική ιδιοκτησία της Περιφέρειας Κρήτης και των ευρωπαϊκών περιφερειών.

Η εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Κρήτης Αμαλία Ταβλαδωράκη, υπεύθυνη τμήματος ανάπτυξης υπαίθρου, αναφέρθηκε στη στρατηγική ανάπτυξης των βασικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της Κρήτης και επεσήμανε τις δράσεις που έχουν αναπτυχθεί μέσω των προγραμμάτων Leader.
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στην αναγκαιότητα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εμπλεκόμενων στην παραγωγική αλυσίδα των προϊόντων προέλευσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.