Συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Υλοποιώντας τη δέσμευση του Αλέξη Καλοκαιρινού για την ανάδειξη των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με διατήρηση της βιοποικιλότητάς τους, σε συνδυασμό με δράσεις προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής στο Δήμο Ηρακλείου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος & Ενέργειας του Δήμου Ηρακλείου Νίκος Γιαλιτάκης συναντήθηκε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) Κώστα Τριάντη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής στην Αθήνα, επιβεβαιώθηκε η θετική πρόθεση του Οργανισμού για την έναρξη μιας εποικοδομητικής συνεργασίας με την Δημοτική Αρχή, με στόχο την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προστασία του περιβάλλοντος και τον προγραμματισμό δράσεων σχετικών με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.
Πιο συγκεκριμένα, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής έγινε παρουσίαση σημαντικών περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους που βρίσκονται στην περιφέρεια του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίες χρήζουν προστασίας αλλά και παρεμβάσεων που θα τις καταστήσουν προσβάσιμες με όρους προστασίας και σεβασμού από τον επισκέπτη.

Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την εφαρμογή πολιτικών για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Τα σχόλια είναι κλειστά.