Το παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης πρότυπο στην εφαρμογή Μαραθωνίων Καινοτομίας

Το Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχε ενεργά στο διήμερο Εργαστήρι Καινοτομίας που διοργάνωσε το Τμήμα Καινοτομίας και Βέλτιστων Πρακτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεκμηρίωσης, Έρευνας και Καινοτομιών (ΙΤΕΚ) του ΕΚΔΔΑ, στις 18 και 19 Απριλίου 2024, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.

Το Παρατηρητήριο συμμετείχε στο Εργαστήριο Καινοτομίας με εμπειρογνώμονες της δημόσιας διοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και της εγχώριας κοινότητας καινοτομίας, οι οποίοι συνεργάστηκαν για την ανάπτυξη ενός “Οδηγού Διοργάνωσης και Υιοθέτησης Μαραθωνίων Καινοτομίας” με στόχο την ενσωμάτωση των πρακτικών των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και τη διάδοσή τους στις Περιφέρειες της χώρας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, παρουσιάστηκε η ανάπτυξη υλικού για την ενσωμάτωση των Μαραθωνίων Καινοτομίας στην ελληνική δημόσια διοίκηση και έγινε εκπαίδευση σε καινοτόμες προσεγγίσεις και εργαλεία για την ανάδειξη έργων καινοτομίας.

Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του Παρατηρητηρίου καθώς και ο οδηγός αξιοποιήθηκαν στον υπό εξέλιξη Μαραθώνιο Καινοτομίας “Hackathon for Health and Wellness Crete 2024”, που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης (20 και 21 Απριλίου 2024) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, στελέχη του Παρατηρητηρίου συμμετείχαν ενεργά στο Εργαστήριο Καινοτομίας τόσο ως εκπαιδευτές (Χ. Δασκαλάκη, ΓΔ Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Σ. Καουκάκης, στέλεχος της ομάδας υποστήριξης του ΙΒΟ) όσο και ως εκπαιδευόμενοι, παρουσιάζοντας την τοπική καλή πρακτική ανάδειξης έργων καινοτομίας και υποβοήθησης του τοπικού περιφερειακού συστήματος καινοτομίας στην Περιφέρεια Κρήτης.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, στο κλείσιμο του διημέρου ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και επεσήμανε πως η Περιφέρεια Κρήτης, υιοθετεί βέλτιστες πρακτικές κι έχει φτάσει να διαμορφώνει και να υλοποιεί πολιτικές καινοτομίας. Ευχαρίστησε το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρωτοβουλία της διοργάνωσης επισημαίνοντας πως είναι τιμητική η επιλογή της Περιφέρειας Κρήτης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την υλοποίηση του πρώτου Εργαστηρίου Καινοτομίας αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί.

Η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, Μαρία Κοζυράκη, αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφέρειας Κρήτης, καθώς και στη σπουδαιότητα τέτοιων συναντήσεων που εδραιώνουν τη διαλειτουργικότητα και τη συνέργεια μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα καινοτομίας, συμβάλλοντας έτσι στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης ΥΠΕΣ, Δημήτρης Κιρμικίρογλου σημείωσε πως το Εργαστήριο Καινοτομίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην Κρήτη σηματοδοτεί την υλοποίηση του σχεδιασμού του Υπουργείου για την ενσωμάτωση καινοτόμων προσεγγίσεων στη δημόσια διοίκηση, την ανάδειξη του δημόσιου υπαλλήλου ως του πλέον πολύτιμου πόρου για την παραγωγή καινοτομίας, αλλά και την ανάγκη η καινοτομία να ενσωματωθεί στην καθημερινή εργασία των υπαλλήλων ως αναγκαίος μηχανισμός για τη διαρκή βελτίωση του δημόσιου τομέα και την παροχή καλύτερων και σύγχρονων υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών.

Τα σχόλια είναι κλειστά.