Χανιά:Πρόσθετες Χρηματοδοτήσεις για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD LEADER και LEADER Αλιεία της ΟΤΔ ΟΑΚαε

Στην συνάντηση του Προέδρου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης Λευτέρη Κοπάση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη την Παρασκευή 16/09/2022 συζητήθηκαν θέματα έργων υποδομής αρμοδιότητας του Υπουργείου στην Κρήτη, καθώς και ειδικότερα τα αιτήματα του Οργανισμού ως ΟΤΔ στην ΠΕ Χανίων και τις όμορες πρώην ΔΕ Ρεθύμνου, πρόσθετων χρηματοδοτήσεων για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του CLLD LEADER και LEADER Αλιεία.
Επιβεβαιώθηκε η καλή πορεία υλοποίησης των ενταγμένων επενδύσεων δημόσιων και ιδιωτικών του τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Οργανισμού, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις πρόσθετων χρηματοδοτήσεων που εξετάζει το Υπουργείο τόσο νέας προκήρυξης όσο και ένταξης αιτήσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.
Υπενθυμίζεται ότι η Ομάδα Τοπικής Δράσης του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης υλοποιεί την τρέχουσα περίοδο ΠΑΑ 2014-2020 επενδύσεις 7,2 εκ€ Δημόσιες και ιδιωτικές, Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης CLLD με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων LEADER και LEADER Αλιεία στην ΠΕ Χανίων και τις όμορες πρώην ΔΕ Ρεθύμνου.

Φωτογραφία

Παπαγιαννίδης Δημήτρης, Γενικός Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων- Λευτέρης Κοπάσης, Πρόεδρος Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης

Τα σχόλια είναι κλειστά.