Χανιά: Η Maya Bankova στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

Καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά την κ. Maya Bankova, απόφοιτο του ΜΑΙΧ και Διευθύντρια Προγραμματισμού στο Ταμείο για τη Διατήρηση Ειδών Mohamed bin Zayed (MbZ) στο Abu Dhabi, το οποίο χρηματοδοτείται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan και παρέχει επιχορηγήσεις σε έργα για την προστασία των πιο απειλούμενων ειδών στον κόσμο (https://www.speciesconservation.org/).

Το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ) μέσω της Μονάδας Διατήρησης Μεσογειακών Φυτών (ΜΔΜΦ) έχει συνεργαστεί με το Ταμείο για τη Διατήρηση Ειδών Mohamed bin Zayed μαζί με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης-Δ/νση Δασών Ρεθύμνου, το Δήμο Ανωγείων και το Πολυτεχνείο Κρήτης για τη δημιουργία του 8ου Μικρο-Αποθέματος του Δίκτυου Μικρο-Αποθεμάτων σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κρήτης με σκοπό την προστασία του φυτού Horstrissea dolinicola στην περιοχή ‘Πετραδολάκια’ του Δήμου Ανωγείων.

Το φυτό Horstrissea dolinicola είναι ενδημικό της Κρήτης και βρίσκεται μόνο σε μια περιορισμένη περιοχή στην τοποθεσία «Πετραδολάκια» του Δήμου Ανωγείων στον Ψηλορείτη (Ίδη), σε υψόμετρο 1500 μέτρων. Σύμφωνα με τα κριτήρια της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία της φύσης (IUCN) έχει χαρακτηριστεί ως «Κρισίμως Κινδυνεύον» ενώ αποτελεί ένα από τα 50 πιο απειλούμενα φυτά στα νησιά της Μεσογείου. Το φυτό θεωρείται σημαντικό και μοναδικό καθώς είναι ένα από τα λίγα ενδημικά γένη της χλωρίδας της Ελλάδας.ΜΔΜΦ) του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ) συμβάλει στη μελέτη και διατήρηση του φυτού από το 2000. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με το Ταμείο για τη Διατήρηση Ειδών Mohamed bin Zayed, υπήρξε στενή συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης – Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου, και επιτεύχθηκε η νομική προστασία των κύριων τοποθεσιών στις οποίες φύεται το είδος Horstrissea dolinicola και ο χαρακτηρισμός τους ως «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί».

Μετά την ολοκλήρωση του προαναφερθέντος έργου το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, συνεργάζεται με το Ταμείο για τη Διατήρηση Ειδών Mohamed bin Zayed για την πραγματοποίηση και άλλων δράσεων στην Κρήτη.

Τα σχόλια είναι κλειστά.