Δήμος Χερσονήσου:Πιστώσεις 400.000 ευρώ από το Υπουργείο Υποδομών για έργα αποκατάστασης των δικτύων άδρευσης

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 400.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Σέγκος : Συνεχίζεται απρόσκοπτα η προσπάθεια για την αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα με την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου

Εγκρίθηκε η πρόταση χρηματοδότησης που κατέθεσε ο Δήμος Χερσονήσου στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών στο δίκτυο άρδευσης.
Ο φάκελος της πρότασης που θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 400.000 ευρώ περιλαμβάνει έργα για την επισκευή και αποκατάσταση των βλαβών του υφιστάμενου
δικτύου άρδευσης των πληγέντων αγροτικών περιοχών του Δήμου Χερσονήσου, από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου του 2020.
Ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος δήλωσε : «Συνεχίζεται απρόσκοπτα η προσπάθεια για την αναβάθμιση του πρωτογενή τομέα με την υλοποίηση των απαιτούμενων έργων και στην ενδοχώρα του Δήμου Χερσονήσου. Οι “πληγές” που άφησαν στο πέρασμά τους τα ακραία φαινόμενα το φθινόπωρο του 2020 ήταν πρωτοφανείς. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε αναπτυξιακές προοπτικές και να προσφέρουμε τα απαραίτητα “εργαλεία” στους παραγωγούς του τόπου μας. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο προκειμένου να καταφέρουμε να καλύψουμε πλήρως την εξυπηρέτηση των χιλιάδων γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Χερσονήσου».
Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στον άξονα προτεραιότητας «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Τα έργα αφορούν σε επεμβάσεις αποκατάστασης στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου καθώς επίσης και εργασίες ανόρυξης νέων γεωτρήσεων σε κοντινή απόσταση από τις παλαιές οι οποίες είτε έχουν αχρηστευτεί, είτε παρουσιάζουν εξαιρετικά μειωμένη παροχή με αποτέλεσμα να αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση σε νερό άρδευσης.

Τα σχόλια είναι κλειστά.