Συνάντηση του κ.Γιάννη Κεφαλογιάννη με το ΔΣ της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών

Συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυ-λοποταμιτών με τον Υφυπουργό Μεταφορών και Υποδομών Γ. Κεφαλογιάννη Δέσμευση Υφυπουργού να συνδράμει σε δράσεις που στοχεύουν στην πολιτι-στική και οικονομική ανάπτυξη του Μυλοποτάμου

Θέματα υποδομών, πολιτισμού και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Μυλοποτάμου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Υφυπουργός Μεταφορών –Υποδομών και Βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλλογιάνης με αντιπρο-σωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποτα-μιτών.

Μεταξύ άλλων συζητήθηκε το θέμα πραγματοποίησης από την Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών φεστιβάλ πολιτισμού και προβολής των Προϊόντων του Μυλο-ποτάμου στον εκθεσιακό χώρο του Συντάγματος. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί του Φεβρουάριο 2020, θα συμπεριλαμβάνονται μουσι-κοχορευτικές και θεατρικές παραστάσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις καθώς και προβολές με τις φυσικές ομορφιές της περιοχής.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε και η δυνατότητα αποκατάστασης της Παλαιάς Εθνι-κής οδού Ρεθύμνου –Ηρακλείου. Για το θέμα θα υπάρξει ειδική συνάντηση με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Δήμων και της Περιφέρειας.
Στη συνάντηση αναμένεται να συζητηθεί και το αίτημα το οποίο ετέθη από τα μέλη της Ένωσης και αφορά στην ολοκλήρωση της διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου Απλαδιανά – Μπαλί με σκοπό να ενώσει την ενδοχώρα με τον Βόρειο και Νότιο άξονα της Κρήτης.

Η Δημιουργία Κέντρων Διαβίωσης Ηλικιωμένων στην Επαρχία Μυλοποτάμου, η ανάπτυξη δράσεων περιβαλλοντικού χαρακτήρα και η δημιουργία μονάδων οικοτεχνίας αποτέλεσαν επί-σης θέματα της συζήτησης.

Ειδική αναφορά έγινε και στο ψήφισμα του Ετήσιου Αναπτυξιακού Συνεδρίου που πραγματο-ποιήθηκε τον Αύγουστο στις Μαργαρίτες. Στο συνέδριο αποφασίστηκε να υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρεια Κρήτης, των δήμων Μυλοποτάμου, Ανωγείων, Ρεθύμνου και της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών για την προώθηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Μυλοποτάμου.

Ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης εξέφρασε την στήριξη του στις προσπάθειες της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών και υπογράμμισε ότι θα συμβά-λει με κάθε δυνατό τρόπο προκειμένου να γίνει πράξη η πολιτιστική και οικονομική α-νάπτυξη του Μυλοποτάμου, του Ρεθύμνου και συνολικά της Κρήτης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλο-ποταμιτών Μανώλης Κυρίμης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: Μιχάλης Νικη-φόρος (Αντιπρόεδρος), Κώστας Νησανάκης (Αναπληρωτής Ταμίας), Ξενάκης Αλέκος, Παρασχάκης Γιάννης, Σηφάκης Αντώνης, Στεφανάκης Μανώλης, Σωπασή Γραμματική, Ρουσσάκη-Βασσάλου Βαγγελιώ (Δημόσιες Σχέσεις). Μαζί τους ήταν ο Επιχειρηματίας-παραγωγός Κρητικών Προϊόντων Νίκος Ζουριδάκης.

Επισυνάπτεται το υπόμνημα με τα αιτήματα που κατατέθηκε στον υπουργό. Αιτήματα της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μυλοποταμιτών

Υπόψη Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη

Κύριε Υφυπουργέ

Η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, με βάση και τις αποφάσεις που έχει λάβει στα ετήσια τακτικά της συνέδρια έχει διαμορφώσει ένα πλαίσιο αιτημάτων με κοινό στόχο την υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συμβάλουν στην ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής της Περιοχής Μυλοποτάμου.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούμε τη συνδρομή σας για την υλοποίηση των παρακάτω:

• Στα πλαίσια προβολής των Κρητικών Προϊόντων του Μυλοποτάμου ζητάμε να διατεθεί ο εκθεσιακός χώρος του Συντάγματος στην Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών, για την δημιουργία Έκθεσης Κρητικών Προϊόντων από Παραγωγούς της της Κρήτης και ειδικότερα από τους παραγωγούς της πρώην επαρχίας Μυλοποτάμου (Διάρκεια Έκθεσης μίας εβδομάδος, κατά προτίμηση μέσα Φεβρουαρίου 2020).

• Δημιουργία Κέντρων Διαβίωσης Ηλικιωμένων στην Επαρχία Μυλοποτάμου (Πέραμα) τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα παροχής διατροφής, περίθαλψης, ψυχαγωγίας και διαμονής, με συντονιστικό ρόλο το Διευθυντή Κέντρου Υγείας Περάματος κ. Νίκο Παπαδάκη.

• Να υλοποιηθούν στο Μυλοπόταμο ειδικές περιβαλλοντικές δράσεις με προτεραιότητα στο ζήτημα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και το σεβασμό του από κατοίκους και επισκέπτες. Στο πλαίσιο αυτό είναι ανάγκη να καταρτιστούν συγκεκριμένες δράσεις και προγράμματα καθώς και να γίνει ειδική ενημέρωση για θέματα όπως ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η δημιουργία μονάδων κομποστοποίησης.

• Σύσταση μονάδων Οικοτεχνίας στο Μυλοπόταμο
Ζητάμε την συμβολή σας στην ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών προκειμένου να συσταθούν μονάδες οικοτεχνίας στο Μυλοπόταμο και ταυτόχρονα να υποστηριχθούν σε επίπεδο ενημέρωσης, προβολής και σχεδιασμού οι υπάρχοντες και οι νέοι παραγωγοί.

• Δημιουργία Μυλοποταμίτικου Φορέα που θα προωθεί τα προϊόντα του τόπου.
• Εντατικοποίηση στις δράσεις ενημέρωσης των παραγωγών της περιοχής.
• Διεξαγωγή ειδικής ημερίδας ή θεματικού συνεδρίου στο Μυλοπόταμο με βασικό στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων σε θέματα, τυποποίησης, branding, προώθησης και εμπορίας.
• Σύσταση ιστοσελίδας e –shop που θα φιλοξενεί προϊόντα που παράγονται και τυποποιούνται στο Μυλοπόταμο.
• Εξασφάλιση επιδότησης σε εμπορικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

• Αποκατάσταση της Παλαιάς Εθνικής οδού Ρέθυμνο-Ηράκλειο

• Ολοκλήρωση της διάνοιξης του περιφερειακού δρόμου Απλαδιανά – Μπαλί με σκοπό να ενώσει την ενδοχώρα με τον Βόρειο και Νότιο άξονα της Κρήτης

• Μελέτη για την ανάπτυξη υποδομών εκμάθησης ορειβατικού σκι – δραστηριοτήτων χιονοδρομίας στην περιοχή Ζωνιανών, Λιβαδίων και Ανωγείων
• Σε συνεργασία με τους δήμους, την περιφέρεια και τα συναρμόδια υπουργεία, να υλοποιηθούν καμπάνιες ενημέρωσης για την ασφαλή οδήγηση και τη μη χρήση του αλκοόλ.

Τέλος ζητούμε τη συμβολή σας στην επιτυχή υλοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε και αποφασίστηκε στο ετήσιο αναπτυξιακό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο 2019 στις Μαργαρίτες. Στόχος του Συμφώνου είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Μυλοποτάμου. Το Σύμφωνο Συνεργασίας δεσμεύονται να υλοποιήσουν η Περιφέρεια Κρήτης οι δήμοι Μυλοποτάμου, Ανωγείων, Ρεθύμνου και η Πανελλήνια Πολιτιστική Ένωση Μυλοποταμιτών.

Εκ μέρους του Δ.Σ.

Ο Γενικός Γραμματέας Ο Πρόεδρος

Δημήτρης Μαρής Μανώλης Κυρίμης

Τα σχόλια είναι κλειστά.